Сталинският "Альоша" или културна сцена на Тройката в Бургас

Николай Чудотворец

/ #20

2013-12-29 21:37

Уважаеми Гост 17, Вие питате: "Как Вие можете да сравните живота, социалните придобивки, материалното равенство, качеството на живот, които имахме преди, макар и с някои проблеми, и сегашния ужас на съществуване и унищожаване на хората???? Какво общо може да има тук между тези партии..."
Точно това се опитва да Ви отговори Здрако с:"Това е или ваша собствена заблуда или такава каквато се опитвате да внушите."
Това беше действително проблемът за всички държави от соцлагера. Поддържаше се един мним, нереален стандард на живот, какъвто всъщност те не можеха да си позволят. Ние всички сме живяли през тези години живот на кредит. За да поддържат този мним стандард комунистите бяха принудени да взимат заеми, милиарди западна валута, които накрая ни бяха отказани поради застрашителните размери, до които бяха достигнали. И цялата соцсистема фалира. Гърция е последният, най-пресният пример за това. Тя също живя десетилетия с висок жизнен стандард, но на кредит, и фалира.
Комунистите бяха реалисти, те знаеха, че така може да се живее само до известно време. И този край дойде през ноември 1989 г. Тогава те казаха на българския народ - съжеляваме много, "светлото" бъдеще комунизма ще трябва да го отложем за известно време и да направим една крачка назад, по ленински, обратно към капитализма. Комунистите знаеха обаче, че народното богатство, което българският народ създаде през всичките тези години, не стига, за да станат всички богати. Затова просто го запазиха за себе си, но не за всички комунисти (пак нямаше да стигне), а за тези най-горе. Така се роди новата червена буржоазия, само за месеци, по план. По плана "Ран-Ът". Планът, наречен още "Планът за разорение на България".
В увода на проекта "Ран - Ът" (Ричард Ран и Роналд Ът) е казано: "България е избрала пътя към демократичния капитализъм и е направила редица важни стъпки в тази насока, но има да се вършат още много и много неща. Признавайки този факт, новото правителство на България се обърна за съдействие към Фондацията на националната камара на САЩ..." Следователно Лукановци, Младеновци и Лиловци още в първите месеци след промяната са поели път към "демократичния капитализъм", направили са "редица важни стъпки" по него, поискали са и външно съдействие. А това означава, че БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА е истинският инициатор на „Планът за разорение на България”. Това са истинските ГРАБИТЕЛИ и РУШИТЕЛИ на България. До днес.