Сталинският "Альоша" или културна сцена на Тройката в Бургас

Подписалите тази петиция граждани приемат с уважение усилията на ръководството на Община Бургас за благоустрояването на площад „Тройката”. Но изразяват несъгласие негов централен символ да продължава да бъде издигнатият през 1953 година от тоталитарната комунистическа власт паметник на съветската армия, известен като „Альоша”.

 

До

Всички общински съветници в Общински съвет Бургас

До

Кмета на община Бургас

Уважаеми дами и господа,

Подписалите тази петиция граждани са убедени, че издигнатият през 1953 г. паметник на съветската армия в Бургас съвсем не е бил резултат от „спонтанен и непринуден израз на безпределна и дълбока благодарност на трудещите се от Бургас”, както гласи паметната записка, положена в основите му. Нито властта тогава е питала гражданите дали да го има паметника, нито вие сега като власт не направихте допитване дали той може да съществува на това централно място.

За това посочваме ЧЕТИРИ основания, които неопровержимо доказват основателните искания на значителна част от гражданите 17-метровия гранитно-бронзов монумент да бъде преместен от „Тройката”, а не да му се прави пореден ремонт и укрепване.

ПЪРВО, този паметник няма културно-историческа стойност и като другите 11 негови събратя в страната не попада в обсега на спогодбата между България и Русия за взаимното опазване на културно-историческото наследство.

ВТОРО, видно от паметната записка в основите му(запазено копие в Историческия музей), „този величествен паметник на съветската армия-армия освободителка, опора на световния мир…” освен в чест на тази армия, е издигнат най-вече …„ и в прослава на нейния гениален вожд, вожда и учителя на цялото прогресивно човечество - Йосиф Висарионович Сталин”.

Дори в родната страна на диктатора започна развенчаване на култа към личността и делата му. А демократите в Русия не еднократно призовават в интернет пространството:…. „граждани на бившите окупирани страни, не се церемонете: разрушете сами до основи тези монументи- … паметниците на нашата безпаметност” ….

ТРЕТО, Законът от 5 май 2000 г. за обявяване на комунистическия режим за престъпен се основава на 22 причини и отговорности на БКП в управлението на държавата от 9.ІХ.1944 до 10.ХІ.1989 г., довели страната до национална катастрофа. Всеки гражданин, който милее за истинските демократични ценности трябва да познава този закон. И тогава символите на тоталитарната комунистическа власт като този ще бъдат осъзнати като идолопоклоннически, обезличаващи националното достойнство и практическата загуба на държавен суверенитет.

ЧЕТВЪРТО, съвършено ясно е, че издигнат по идеологически причини, този монумент е рожба на грандоманията и угодничеството на българските комунистически вождове в прослава на техния кремълски господар. Войникът на Червената армия е само фасадата и удобния за Сталин повод да наложи своето влияние в страната ни. На българска земя няма загинали войници от ЧА, а историческата истина е, че България попада под двойна окупация - военна и партийно-идеологическа за цели 45 години.

Въз основа на всички посочени основания възникват два въпроса към вас, уважаеми управляващи града ни:

- Защо въпреки посочените основания, този монумент на диктатурата ще стърчи в центъра на благоустроения площад „Тройката”, вместо да бъде преместен на подходящо място или изцяло демонтиран?

- Защо държите той да се извисява над бъдещия паметник на жертвите на тази диктатура и пред входа на символа на правосъдието в Бургас?

Подписалите петицията настояват заедно с отговора на тези въпроси да преразгледате решението за оставането и укрепването на този тоталитарен символ и той да бъде преместен на друго подходящо място. Площадката му е най-логично да бъде превърната в сцена за културни изяви, толкова необходима на площад „Тройката”.

Подписалите тази петиция категорично отказват да приемат за нормално изкуственото вписване на един тоталитарен символ в новата градска среда на Бургас.

Петицията е изцяло гражданска инициатива. Зад нея не стоят политически партии, но всяка организация или всеки гражданин може да я подпише и да се присъедини към инициативата.

Бургас, 25 декември 2013г.

Петицията е подписана от:


Киро Проданов и група съмишленици    Свържете се с автора на петицията