Вън МВР от Факултета по журналистика и от свободното слово!

ОТКРИТО ПИСМО ОТ ВЪЗПИТАНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЖУРНАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ

 

До Министъра на Вътрешните Работи

До Министъра на Образованието

 

Копие до Председателите и членовете на Парламентарните комисии по Медии и Образование

Копие до Председателя на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозо

Копие до Председателя на Европейския Парламент Мартин Шулц

Копие до Репортери без Граници,

Копие до независимите медии в България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА

Настояваме за  незабавно изтегляне на полицейските кордони, които са преградили Факултета по журналистика и масова комуникация /ФЖМК/ при Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и блокират достъпа на студенти и преподаватели до сградата му от средата на деня на 15.11.2013 г. Изискването на студентски книжки от студентите, и  на пропуски от преподавателите е извън прерогативите на полицията и трябва да бъде прекратено незабавно.

Молим да пресечете въвличането и участието на МВР и българската полиция в действия, които нарушават базисни демократични принципи, като деполитизирането на службите за сигурност, свободата на изразяване, независимостта на медиите, и автономията на академичните институции. Всички тези принципи са заложени в Конституцията и законите на Република България, договора за присъединяване към Европейския Съюз, и общоевропейското законодателство. МВР ги нарушава като:

-          възпрепятства достъпа на преподаватели и студенти до университетските сгради;

-          изработва неверни твърдения за тиражиране в медиите, с цел подкопаване на демократичния протест и свободата на словото на студенти, университетски преподаватели и европейските граждани на Република България;

-          допуска и насърчава отказ от легитимиране на полицаите, и

-          използва непропорционално високи равнища на полицейско насилие срещу демонстриращите срещу правителството студенти, преподаватели и граждани.

 

Огромната концентрация на полицейски части от цялата страна в охрана на Народното събрание е в остър контраст с липсата на адекватна реакция от страна на полицията и службите за сигурност срещу вълната от ксенофобски и расистки атаки на етническа и верска основа в София.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Настояваме да поемете отговорността си като държавни ръководители на страна членка на ЕС, и незабавно да се разпоредите за прекратяване на закононарушенията от страна на полицейските органи насочени срещу демократично протестиращи български  граждани, и да пренасочите усилията им за обуздаване на насилието и агресията, които заливат улиците на България.

15.11.2013 г.

София

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Pavel Antonov да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook