Достъпно и адекватно образование за ВСИЧКИ деца с увреждания!

Настоящата петиция има за цел да защити правото на достъпно образование за децата с увреждания, които нямат възможност да посещават масово училище. Те имат нужда от защитена и достъпна образователна среда и от квалифицираната помощ на специални педагози, психолози и логопеди. Новият проектозакон за образованието предвижда закриване на болничните и помощните училища, които обслужват потребностите на деца с тежки увреждания и хронични заболявания. Настояваме, че подобен законодателен акт е проява на дискриминация спрямо посочената група деца, тъй като ги лишава от възможност за достъпна форма на обучение.

От името на родителите на деца с увреждания, както и на специалистите, които работят с тях, ви молим да подкрепите каузата ни за справедливост спрямо тези деца, които нямат възможност да отстояват сами правата си!