Декларация на мюсюлманите в Република България

До

Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание

Г-н Бойко Борисов, Министър-председателя на Република България

Г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България

Г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Република България

Г-н Константин Казаков, Председател на ДАНС

Г-н Цветан Цветанов, Председател на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС

Г-н Емил Велинов, Директор на дирекция вероизповедания към МС

Всички медии

 

Уважаеми дами и господа,


С настоящата декларация ние, българските мюсюлмани, изразяваме подкрепата си към неоснователно обвинените 13 представители* на българската мюсюлманска общност и изказваме абсолютната си убеденост, че  изложената в медиите информация за  „проповядване на антидемократична идеология, … и налагане на шериатската държава", „проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, изразяваща се във враждебност и отричане на всичко несъобразено с идеологията на салафизма, чрез разпространение на религиозни идеи по време на петъчни молитви в джамиите, лекции, проповеди, срещи в кафенета”, както и наличието на незаконни организации, не отговаря на истината.

Увереността ни произтича от дългогодишните ни преки контакти с тези хора по време на лекциите, проповедите и уроците им, от общуването с тях във всекидневния живот – ситуации, в които са представяли Исляма като религия на живота, насърчаваща общочовешките ценности и усъвършенстването на характера към тях, толерантността към другите и уважението към избора на различния, отговорността и дълга към обществото и страната във всичките форми на активност.

Многократно и именно по повод на световни събития точно тези хора са се обявявали против насилието, тероризма, убийствата, жестокостта и безредиците.

Несъмнено е чувството ни за принадлежност към българската нация и усилиятата ни за общото благоденствие, споделянето на проблемите и търпението в несгодите.

Огорчени и възмутени сме от тенденциозното нарочване на исляма и представителите му в нарушение на законите и дори в заговор за промяната им. Опасяваме се, че подобни действия всяват недоверие, смут, страх у обществото, вредят на нормалните социални отношения, рушат единството и пречат на добруването на народа ни.

Настояваме да бъдат прекратени практиките, уронващи авторитета на религията Ислям и на нас, изповядващите я, които сме гарант за мира, разбирателството, реда и възхода на родината ни.

Настояваме за дефиниране на понятията, широко използвани в публичното пространство, както и в конкретните обвинения, от съответните професионалисти – „фундаментализъм”, „салафизъм”, „ислямизъм”. Термините трябва да бъдат изпълнени с конкретно съдържание, което  да стане обществено достояние, за да се избегне голословенето, недоразуменията и заблудите.

Надяваме се на разбиране и мъдра ответна реакция от страна на демократичните институции в Република България.

 

================================================================================

* Обвинението е срещу 13 души:

Саид Мехмед Мутлу, Абдуллах Мустафа Салих, Ахмед Ахмед, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдурахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайраддин и Али Ходжа.

 


Милена Борисова Генкова    Свържете се с автора на петицията