ДА ЗАЩИТИМ ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО ОТ СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО

На вниманието на :

Г-н Георги Първанов, Президент на Република България

Г-н Бойко Борисов, Министър-Председател на Република България

Г-жа Цецка Цачева, Председател на Народно Събрание на Република България

Г-н Йордан Бакалов, Председател на Парламентарната Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Г-жа Десислава Атанасова, Председател на парламентарната комисия по здравеопазване

Г-жа Искра Фидосова, Председател на парламентарната комисия по правни въпроси

Г-н д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на Република България

Европейска комисия по здравеопазването

Българските медии

О Т В О Р Е Н О П И С М О

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Ние, долуподписаните представители на граждански и неправителствени организации, като представители на различни прослойки и групи на българското общество, искаме да изразим своето дълбоко безпокойство относно предложението да се легализира сурогатното майчинство в нашата страна.

Нашите основни мотиви срещу узаконяването на сурогатното майчинство в Република България са:

-          Безплодието е мълчаливо страдание. Ние се отнасяме с разбиране към всички  бездетни семейства в България. Ние призоваваме обществото да приема такива семейства наравно със всички останали, без да оказва върху тях натиск на всяка цена и независимо от рисковете, да прибягват към технологии, които дават „бързо” решение на сложни човешки проблеми, какъвто е безплодието.

-          Най-доброто за едно дете е генетичната майка (източникът на яйцеклетката), майката която износва плода и социалната майка (която се грижи за бебето след раждането му) да бъде една и съща личност. Във всички останали случаи детето е в опасност да се изправи пред дълбок психичен конфликт: коя точно е майка ми?

-          Плодовитостта има естествени граници (възраст, здравословно състояние). Днес все повече хора прекарват години наред в старание да не забременеят. После се оглеждат и откриват, че трудно зачеват. Това е страданието на младото поколение в България.

-          Днес много често се говори за „правене на бебета”. Но бебетата се раждат, не се правят. Дори една такава подмяна на терминологията по един неуловим, психологичен начин променя нашите взаимоотношения със собствените ни деца, които се превръщат в продукт на нашата воля, стока на наше разположение, която днес може да се постави в една утроба, а утре – в друга. Децата са подарък, а не право.

-          Когато една майка вземе новороденото си бебе в ръце, за нея то не е непознато, а същество, което е споделяло живота й през изминалите девет месеца. Връзката на сигурност и любов помежду им е вече установена. При заместващото майчинство се нарушава неповторимата генетична, биологическа и психологическа връзка между родителите и децата.

-          Има ясна разлика между осиновяването и заместващото (сурогатно)  майчинство. В първия случай на съществуващото дете се предлага нещо добро[1], което преди това му е било отказано. Във втория случай детето се създава, за да даде добро, което преди това е отказано на бездетното семейство. В първия случай се зачита интереса и се търси най-доброто на детето, при втория - на възрастните.

-          В България, която заема 1 място в Европа по брой на изоставени деца до 3 – годишна възраст и където общият брой на изоставени, малтретирани и увредени деца надхвърля 7500 деца, не е ли възможно бездетно семейство да намери друг начин, за да осъществи своето дълбоко желание за родителство?[2] Не е ли възможно чрез осиновяване или приемна грижа, чрез грижа за нежеланите и отхвърлените в нашето общество, да се намери по-добър начин за бездетните двойки да имат деца?

-          Може ли сурогатното майчинство да помогне на страната ни да се справим с демографския проблем, при условие че всяка година у нас 50 000 жени правят аборт?[3]

-          За сурогатното майчинство са необходими жени, които са готови да родят деца, които с които после без проблем се разделят и се дистанцират от собствената си рожба. Това ли са „майчинските” черти, които искаме да възпитаваме в съвременните майки, било то в името на алтруизма?

-          Според новия законопроект, изискванията към заместващата майка са „тя да е български гражданин, на възраст между 21 и 43 години и с поне едно живородено дете”[4]. Когато децата виждат майка си 9 месеца бременна и после хладнокръвно предава рожбата си на друга жена, как могат да бъдат сигурни, че те самите не са родени от друга жена? Как да бъдат спокойни, че майка им е способна истински да ги обича и няма да ги изостави?

-          Най-доброто за едно дете е то да бъде заченато с любов между мъж и жена, които са в законен брак. Имено този християнски модел е помагал на България векове наред да се справя с демографските си проблеми. Всяко намесване на трета страна крие сериозни рискове за сигурността на семейството и на детето. За съжаление новият законопроект ще позволи впоследствие на хомосексуалните двойки да имат пълното право да се възползват от сурогатното майчинство, което ще доведе до отглеждане на психологически ощетени деца.

 

Във връзка с гореизложеното, ние Ви призоваваме да положите всички усилия, според дадените ви от закона правомощия, законопроектът за сурогатното майчинство да бъде отхвърлен като вреден, неетичен и криещ сериозни рискове за бъдещето на системата на здравеопазването в Република България.

Ние също апелираме към открит обществен дебат по темата за сурогатното майчинство, включващ специалисти от различни професионални области, и възразяваме срещу опита обществото да получава едностранчива информация по този важен и актуален въпрос.