Будали

ДО г-н Сотир Цацаров

 

Уважаеми господин главен прокурор,

На 15 февруари 2013 г. се обърнахме към Вас (вх. № 2282/13) по повод публичното изявление на министър-председателя от правителството на ГЕРБ Бойко Борисов, че може да разпореди на компетентните служби да образуват дела за оперативно наблюдение на всеки български гражданин - изявление квалифицирано от международната организация “Репортери без граници” като “разрушително послание”, което може да има “катастрофални последици не само в България, но и във всички балкански страни”. Подписалите писмото настояхме да разпоредите прокурорска проверка има ли образувани такива дела по разпореждане на тогавашния министър-председател и, ако има, от кои служби, срещу кои граждани, какви са делата и каква е процесуалната им фаза?

Искането ни засяга един от най-болезнените проблеми в страната: изясняване на това как се упражнява тайната власт в България.

До този момент не сме получили отговор, въпреки че именно Вие заявихте, че ще бъдете гарант за съществуването на правов ред в България и именно във Вашите прерогативи е да го направите.

Междувременно обоснованите предположения за нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства и за произвол при боравенето с получената по този начин информация, доведоха до прогресивно влошаване на обществения климат в страната - наблюдаваме драматичен срив на доверието в институциите, компетентни да извършват оперативно-издирвателна дейност и това създава предпоставки за ескалация на напрежението и за делигитимиране на овластените институции.

Въпреки многобройните данни за незаконно използване на специални разузнавателни средства, държавното обвинение не се наема да разследва фактите, а издирва авторите на сигналите и заплашва хората, дръзнали да ги осветлят. Последният пример за това е недопустимата намеса в свободата на медиите чрез приканване на журналист “да издаде” източниците си на информация.

Днес се обръщаме отново към Вас убедени, че за запазване на общественото спокойствие и правовия ред се налага да разпоредите образуването на досъдебно производство, което да изясни:

-   има ли данни министър-председателят от правителството на ГЕРБ, бившият министър на вътрешните работи от правителството на ГЕРБ, високопоставени служители на МВР или свързани с тях лица да са извършвали нерегламентирано подслушване и да са нареждали образуване на оперативни дела срещу български граждани;

-   възможно ли е в рамките на законно разрешено използване на СРС да е извършвано подслушванe на хора, които нямат нищо общо с разследваната престъпна дейност;

-   възможно ли е органи на МВР умишлено да са въвеждали в заблуждение съда, като са включвали в исканията за разрешение на СРС лица, целта на чието проследяване е била политическа или икономическа.

Изобилието от сигнали, публикувани в последните 3 месеца не само са законен повод за образуване на досъдебно производство, но, доколкото съдържат конкретна фактологичност, са и източник на достатъчно данни по смисъла на НПК. Констатациите в журналистическите публикации, които са конкретни, възможни и проверими, не оставят съмнение, че информацията, с която разполагате надхвърля значително процесуалните стандарти, които задължават прокуратурата да започне наказателно производство.

Настоятелното ни искане за образуване на досъдебено производство е свързано и с обстоятелството, че това е единствената възможност да бъде осигурена процесуална защита на свидетелите, тъй като заявяването на истината за престъпления, извършвани от държавни органи, предполага опасното им конфронтиране с източниците на “тайната власт”. Освен това разпитите от една проверка не могат да бъдат ползвани в наказателен процес, а разпитаните не могат да поискат от прокурора да вземе мярка за незабавната им защита.  Това е възможно само при образуване на досъдебно производство, което е изключително важно и за авторите на сигналите, и за проверяващите, и за гражданското доверие в овластените институции.

Огромният обем от журналистически публикации по темата (от началото на годината броят им е над 300) е сигнал за високата тревожност, с която живеят хората в днешна България. А липсата на адекватна реакция от Ваша страна при отсъствието на други работещи институции, е в състояние да увеличи антисистемните настроения сред населението.

Обществото, господин главен прокурор, вече не вярва на прокуратурата, защото съществуват основателни подозрения, че прокуратурата генерира престъпност, която не желае да разследва. Опасяваме се, че Вашето бездействие или симулация на действие - особено в настоящия политически момент - могат да Ви уличат в съучастие.Именно поради това настояваме от проверката да бъдат отстранени свързаните с бившия вътрешен министър лица, чиито имена и служебна кариера са добре известни в правния свят. Настояваме досъдебното производство да бъде възложено на безупречни професионалисти. Искаме още веднъж да повторим, че Вашата намеса се налага, защото в настоящия случай безпрецедентно е прекрачена всяка граница на търпимост, а и защото по-нататъшната Ви пасивност би увеличила съществуващите подозрения на Европейските ни партньори, че в България нарушаването на основните граждански права се толерира от най-високо ниво.

Що се отнася до правната рамка, позволяваща употребата на СРС, уверяваме Ви, че ще настояваме следващото Народно събрание да създаде анкетна комисия, която да извърши комплексна проверка на нормативната уредба и на практиката по  нейното приложение от страна на всички служби, в това число и Върховната прокуратура на Република България.

 

С почитание:

 

"Асоциация за европейска интеграция и права на човека"

Весислава Антонова

Георги Атанасов

Иван Бакалов

Еми Барух

Иван Бедров

Марин Бодаков

Росен Босев

Ясен Бояджиев

Силвия Великова

Пролет Велкова

Мирела Веселинова

Петър Волгин

Петя Владимирова

Асен Генов

Светлана Георгиева

Стояна Георгиева

Валя Гигова

Йонко Грозев

Явор Дачков

Михаил Екимджиев

Христо Иванов

Асен Йорданов

Христо Комарницки

Станислав Костов

Лили Маринкова

Борис Митов

Константин Павлов

Полина Паунова

Румен Петров

Спас Спасов

Веселин Стойнев

Светослав Терзиев

Цветозар Томов

Стойко Тонев

Антоанета Цонева

Копринка Червенкова

Атанас Чобанов

Приложение към отвореното писмо от 12 април 2013 до главния прокурор на  Република България г-н Сотир Цацаров