Отворено Писмо-Искане до МОН относно БНУ "Васил Левски" - Кеймбридж

До: И. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“,
г-жа Ваня Балчева
Копие до: Министър на образованието и науката, проф. Галин Цоков
Копие до: Началника на кабинета на министъра на образованието и науката,
г-жа Наталия Михалевска
Копие до: Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, г-н Марин Райков
Омбудсмана на Република България, проф. д-р Диана Ковачева
Междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина

 

Отворено Писмо - Искане
От родители на деца и ученици в българско неделно училище „Васил Левски“ – Кеймбридж, Великобритания, както и представители на българската общност в Кеймбридж и района

 

Здравейте,

Долуподписаните родители на възпитаници в Българско неделно училище „Васил Левски“ – Кеймбридж, Великобритания, както и представители на българската общност в Кеймбридж и района, изразяваме НЕСЪГЛАСИЕ с решението Ви да не одобрите училището по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ през учебната 2023/2024. Смущаващ е фактът, че отказа Ви не взема предвид, че училището строго следва стандартите и учебните програми, както и всеобхватността на обучение на МОН, а че БНУ „Васил Левски“ е създадено второ в града. Като основание е посочено единствено извадка от точка 4.7 от програмата, която гласи „МОЖЕ ДА НЕ БЪДЕ финансиран проект, в който е предвидено дейностите да се изпълняват в населени места, административно-териториални единици в населени места и райони, в които осъществява дейност друго българско неделно училище, финансирано от МОН“, което не е юридически дефинитивно.

На първо място, отказът Ви ощетява 114 деца записани в текущата учебната 2023/2024 година, които няма да получат удостоверение за завършен клас, с което биха могли да продължат обучението си в република България без приравнителни изпити по определените предмети.


Второ, отказът Ви възпрепятства достъпа до българско обучение за деца с родители с ограничени доходи. Въпреки че училището напълно се самоиздържа с финансиране от родителите, одобрението на БНУ „Васил Левски“ по програмата би спомогнало за намаляване на годишните учебни такси - които и в момента са по-ниски от тези на одобреното от Вас училище „Св Иван Рилски“ в Кеймбридж. Финансирането по програмата също би спомогнало за осъществяване на допълнителни учебни дейности, свързани с българския бит и култура, като часове по българско народно творчество, музика и танци.

Трето, одобрението на второ училище в населено място под 1 милион жители, няма да бъде прецедент. Според отчетите на МОН за учебната 2022/2023 година, следните градове под 1 милион жители имат по повече от едно училище, акредитирано по програмата „Роден език и култура зад граница“:
• Витория, Испания, 340,506 жители през 2023г, неделни училища „Св. Кирил и Методи“ и „Св. Климент Охридски“ съответно с 36 и 25 ученици (общо, вкл. ПГ)
• Единбург, Великобритания, 553,569 жители, 2 училища с 81 и 23 ученици
• Лимасол, Кипър, 154,000 жители, 2 училища с 70 и 31 ученици
• Никозия, Кипър, 200,452 жители, 2 училища с 80 и 168 ученици
• Парк Ридж, Илинойс, САЩ, 37,419 жители, 2 училища с 22 и 37 ученици
(Справка: worldpopulationreview.com)


В този смисъл, как е бил приложен закона спрямо по-горните изключения, при положение, че всяко година училищата кандидатстват за финансиране? За сравнение, Кеймбридж има 150,284 жители, а Кеймбриджшър околността 680,407 жители. Според отчетите на МОН за 2022/2023, в БНУ „Св. Иван Рилски“ е имало общо 68 деца в Кеймбридж и Питърбъро, а БНУ „Васил Левски“ кандидатства по програмата с 114 записани ученици за учебната 2023/2024 година.


Четвърто, аргументът за отказа Ви - „В Кеймбридж е осигурен достъп до обучение, подпомагано от МОН, в БНУ Св Иван Рилски“, базиран на точка 4.7 от Националната програма „Роден език и култура зад граница“, както и член 12, алинея 5, точка 2 в ПМС 90, създават предпоставки за монопол. По силата на тези точки, става невъзможно новосъздадено училище да има равен достъп до обществен ресурс. Фокусът е върху запазване на съществуващо положение, а не върху качеството и всеобхватност на предлаганото на обучение.

Долуподписаните 225 родители на деца и ученици в българско неделно училище „Васил Левски“ – Кеймбридж, Великобритания, както и представители на българската общност в Кеймбридж и района, отправяме ИСКАНЕ за преразглеждане на решението и включването на училището по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ през текущата учебна 2023/2024.


Вярваме, че всеотдайността и любовта, с която учителите положиха основите на училището, и ентусиазмът на учениците, родителите и сънародниците ни, са доказателство за жизнеността на българската общност в Кеймбридж, и се надяваме, че с Вашата подкрепа БНУ “Васил Левски” ще получи толкова нужното за нас признание, и продължи да се развива и разпространява българските традиции, език и култура зад граница.


Родителски Съвет към БНУ „Васил Левски“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родителски Съвет към БНУ „Васил Левски“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...