Настояваме за разширяване на велосипедната мрежа в град Пловдив

lonely-bicycle.png

Ние, долуподписаните граждани, настояваме за разширяване на велосипедната мрежа в град Пловдив и околността, чрез удължаване на велотрасетата и осигуряване на свързаност между тях, както и подобряване на регулацията, сигурността на пътя, местата за паркиране и изграждане на удобна инфраструктура. Не е нужно да живеете в Пловдив, не е нужно да сте велосипедист, подкрепата е важна независимо откъде е. Броят на използващите велосипед и електрически тротинетки расте и подобряването и разширяването на велосипедната мрежа ще улесни както велосипедисти, така и шофьори, така и пешеходци. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ПЛОВДИВ И ОКОЛНОСТТА

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Христо В. Христов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...