Поезията на Ивайло Балабанов - в училище!

До всички български учители

До Директорите на училища

До Началниците на РИО на МОМН

До Министъра на образованието, младежта и науката на Република България

Уважаеми български просветни дейци,

За да се популяризира съвременната българска литература и като стъпка за гражданското възпитание на децата на България, предлагаме тази есен при церемониите по откриването на Учебната 2011/12 година във всяко училище да прозвучи по едно стихотворение на големия български поет Ивайло Балабанов.

С това предложение в никакъв случай не казваме, че България няма и други добри поети, напротив. Но в поезията на Ивайло Балабанов го има онова мъдро и светло отношение към миналото, което е в състояние да повдигне духа ни днес и да даде на децата ни основание да се гордеят, че са българи.

Подкрепата на тази петиция ще даде възможност умните и талантливи български деца да получат още един хоризонт за развитие – хубавата днешна българска поезия. Разчитаме всеки един от вас да застане зад идеята, че новата българска литература трябва да бъде популяризирана, за да се запознаят не само децата, но и техните родители с образци на изящното слово, чиито автори са наши съвременници. Надяваме се на широк дебат за това програмата по литература в училище да бъде актуализирана и съобразена със светогледа и нивото на информираност на учениците, като в нея бъдат включени съвременни автори.

В страницата на групата във Фейсбук има публикувани много творби на Ивайло Балабанов, оттам могат да бъдат изтеглени. Има и връзки на сайтове, откъдето могат да се поръчат книги.

http://www.facebook.com/groups/234919483196363/

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Анелия Гешева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...