Застанете на страната на свободата: Спрете експулсирането на политическия дисидент Абдулрахман ал-Халиди в Саудитска Арабия

Свържете се с автора на петицията

Протест в подкрепа на Абдулрахман ал-Халиди пред сградата на АССГ на 10 май 2024 г., от 10:15

2024-05-03 07:51:44

Здравейте,

 

Благодариме на всички за подкрепата на тази кауза.

На 10 май 2024 г. граждани, активисти и защитници на човешките права отново ще се съберат пред сградата на Административен съд София-град, за да протестират срещу нелегитимните депортации и да изразят подкрепата си за саудитския дисидент Абдулрахман ал-Халиди.

Той потърси убежище в България, надявайки се да намери сигурност и защита по силата на международното право. Ал-Халиди днес, две години и шест месеца по-късно е изправен пред потенциално депортиране обратно в Саудитска Арабия, където безопасността и свободата му ще бъдат сериозно застрашени.

По неговото делото вече се произнесе Върховния административен съд, като потвърди че ДАБ са длъжни да му предоставят статут, без да се съобразяват с необоснованите бланкетни мнения на ДАНС, че Абдулрахман представлява заплаха за националната сигурност. Административеният съд - София град ще разгледа жалба срещу заповедта на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за настаняването му в Бусманци. Обявяването на тази заповед, за незаконна, може да доведе до освобождаването на ал-Халиди от ареста. Въпреки тези правни усилия заплахата от екстрадиране все още непосредствено застрашава Абдулрахман ал-Халиди.
Дори и ако Административен съд София-град се произнесе срещу заповедта за настаняване на агенцията, няма гаранции, че ал-Халиди ще бъде освободен.

В отговор на това тревожно развитие на събитията загрижени граждани и застъпници ще се съберат на 10 май 2024 г., от 10:15 сутринта пред сградата на АССГ в знак на солидарност с Абдулрахман ал-Халиди и за да поискат справедливост. Протестът има за цел да допринесе за по-добра осведоменост на обществеността във връзка с положението на ал-Халиди и да призове българските власти да спазят ангажимента си към правата на човека и международното бежанско право.. Присъединете се към нас в призива за справедливост и спазване на ангажиментите на България към правата на човека и международното бежанско право.

Ще ви бъдем благодарни за подкрепата както онлайн, така и пред сградата на Административен съд София-град!

Поздрави

Виктор Лилов


Виктор Лилов, Генади Кондарев

April 1, 2024 at 8:30 a.m. - protest in Sofia against the illegal deportations and in support for Abdulrahman al-Khalidi

2024-03-30 07:06:30

In English below

 

Здравейте!

Благодариме за подкрепата на тази петиция!

На 1 април 2024 г. от 8:30 ч. пред сградата на Върховния административен съд - София, бул."Александър Стамболийски" 18, граждани, активисти и защитници на човешките права ще се съберат за да протестират срещу нелегитимните депортации и да изразят подкрепата си за саудитския дисидент Абдулрахман ал-Халиди. Ал-Халиди, който е изправен пред потенциална екстрадиция обратно в Саудитска Арабия, където безопасността и свободата му ще бъдат сериозно застрашени. Той потърси убежище в България, надявайки се да намери сигурност и защита по силата на международното право. Делото му в момента се разглежда от Върховния административен съд, като се очаква окончателно решение относно статута му на бежанец. Ако Върховният административен съд върне делото на ДАБ, цялата процедура по предоставяне на убежище вероятно ще започне отново, удължавайки несигурността на ал-Халиди и противозаконното отнемане на неговата свобода. Присъединете се към нас в призива за справедливост и спазване на ангажиментите на България към правата на човека и международното бежанско право. Заповядайте на протеста за да изразите лично неодобрението си за нарушаването на човешките права пред властите у нас! Подкрепете искането за свобода на Абдулрахман ал-Халиди!

 

Hello!

Thank you for supporting this petition!

On April 1, 2024 at 8:30 a.m. in front of the Supreme Administrative Court - Sofia, 18 Alexander Stamboliyski Blvd., citizens, activists and human rights defenders will gather to protest against the illegal deportations and express their support for Saudi dissident Abdulrahman al-Khalidi. Al-Khalidi, who faces potential extradition back to Saudi Arabia, where his safety and freedom would be seriously threatened. He has sought asylum in Bulgaria, hoping to find safety and protection under international law. His case is currently pending before the Supreme Administrative Court, awaiting a final decision on his refugee status. If the Supreme Administrative Court returns the case to the SAR, the entire asylum procedure is likely to start again, prolonging al-Khalidi's uncertainty and the unlawful deprivation of his liberty. Join us in calling for justice and respect for Bulgaria's commitments to human rights and international refugee law. Come to the protest to express your personal disapproval of human rights violations to the authorities in our country! Support Abdulrahman al-Khalidi's demand for freedom!

 

С уважение / Sincerely
Генади Кондарев / Genadi Kondarev
Виктор Лилов / Viъtor Lilov 

 

 


Виктор Лилов, Генади КондаревСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...