Не на нова каменна кариера в село Тюркмен

Свържете се с автора на петицията

"АГРО ЕРГ" ЕООД с ново инвестиционно предложение за каменна кариера в Тюркмен

2023-07-31 09:43:33

Здравейте, 

Отново имаме нужда от вашата подкрепа, за да останат селата Тюркмен, Гранит и районът спокойни, плодородни места за живеене, а не център на взривна дейност и добив на варовик и инертни материали.

На 26-ти юли 2023 е внесено ново инвестиционно намерение на "АГРО ЕРГ" ЕООД (БУЛСТАТ 115826691, собственици Калинка Маринова и Владимир Маринов) за добив на варовици и изграждане каменна кариера в землището на с. Тюркмен в местността "Орманите", което може да намерите тук:

https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/parvo_uved_2023_2028.doc

Ако се осъществи, каменната кариера ще е на 470 до 600 м североизточно от с. Тюркмен и на 1200 м североизточно от с. Гранит за срок от 35 години, на площ от 244 декара, само 6 декара под границата от 250 декара, над която е задължително да се направи проучване за влияние върху околната среда (ОВОС). През територията на потенциалната кариера минават газопровод и нефтопровод, намират се водната кула на селото, както и язовир "Дългъна". Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи са "земеделски земи и пасища със забрана на промяна на статута" и съответно не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. ОУП не позволява промяна на предназначението на имотите и ние не сме съгласни "АГРО ЕРГ" ЕООД да сменя статута на земите, само за да ги взриви, замърсявайки домовете ни и влошавайки здравето и земеделието в района.

314407380_10227265389557055_165613034511165141_n1.jpeg

В своето инвестиционно предложение от "АГРО ЕРГ" ЕООД пишат, че взривните дейности ще имат влияние върху околната среда и екологията в района на кариерата, но че то ще е „локално“. В предложението не се посочва какво означава "локално" - дали е 10 км, 20 км, 100 или повече. Но при всяко положение, за нас, жителите на Тюркмен и района, както и хората, които имат връзка с този край на България, локално означава точно до нашите домове, градини, ниви, деца, възрастни родители и на по-малко от 500 метра от нашия живот и поминък.

През ноември 2022 политикът от ПП АБВ Владимир Маринов заяви през 24 часа, че "Фирмата е моя, но нямам такова намерение" (https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12983493). Тогава защо, по-малко от 2 седмици след като РИОСВ-Пловдив спира процедурата по първото инвестиционно намерение за кариера, "АГРО ЕРГ" ЕООД внася ново?

Решението на Директора на РИОСВ-Пловдив Ивайло Йотков за прекратяване на процедурата по първото инвестиционно намерение може да намерите тук - https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Prekratiavane_PV_23_P_23.pdf , взето заради липсваща документация, поискана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ относно това как кариерата ще се отрази на количеството и качеството на подземните води в района на находището. 

Във второто инвестиционното предложение, идентично на първото, от "АГРО ЕРГ" ЕООД са подчертали, че „всички геоложки сондажи, прокарани за проучване на находището са сухи и не са установени водни нива и съответно наличие на подземен водоносен хоризонт“. Тези геоложки сондажи са от преди повече от 10 години (2009 и 2010), били са пет на брой, а районът на потенциалната каменна кариера обхваща 244 декара. В непосредствена близост местни хора имат сондажи, в които вода има, а отново точно до предложената кариера е и водната кула на селото.

Молим Ви отново да споделите нашата петиция, за да покажем, че избираме да запазим бита, природата, земеделието и здравето в Тюркмен, Гранит и района, вместо да ги взривим и стрием на прах. 

https://www.peticiq.com/380246 


Жителите на село Тюркмен и хората, които обичат нашето село

Благодаря за подкрепата - днес изпратихме над 600 подписа!

2022-11-07 13:12:54

Здравейте,

Благодаря на всички, които ни подкрепиха в стремежа си да запазим бита, културата, земеделието и природата в село Тюркмен! Днес изпратихме над 600 подписа и нашата петиция до РИОСВ-Пловдив, Министерството на Околната Среда и Водите и община Брезово. Изпратени са също и 60 подписа на хартия от село Гранит и 140 подписа на хартия от Тюркмен. Ще очакваме да разберем от РИОСВ-Пловдив какво е решението спрямо инвестиционното намерение на "АГРО ЕРГ" ЕООД и ще споделим, когато имаме новини. Дотогава, нашата петиция остава отворена и продължава да приема подписи - събраните нови подписи ще изпратим до съответните институции в петък /11-ти ноември 2022/.

Благодарим!


Жителите на село Тюркмен и хората, които обичат нашето селоСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.