Отворено писмо на учители и родители във връзка със законността на предлаганите мерки от МЗ и МОН за учебната 2021/22 година

Свържете се с автора на петицията

Министър-председателят бил твърде зает да си говори с нас за учебната година

2021-08-31 10:11:52
Нашият Министър-председател не се интересува от това какво вълнува МИЛИОН и ШЕСТСТОТИН ХИЛЯДИ ученици, родители, роднини на ученици, учители. Той е ЗАЕТ, не може да ни отдели време да си говори с нас.
 
 
Република българия АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ   №  1870/21     30.08.2021 г.                          
ДО   МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО    
КОПИЕ: Г-ЖА ЯНА ШИШКОВА E-mail: yanash@abv.bg      
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,    
 
В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи сигнал от г-жа Яна Шишкова – администратор на Фейсбук групата „Учители за силно българско образование“, от името и на администраторите на групите „Педагози“, „Класни ръководители“ и „Споделям – учители“.
 
Приложено е отворено писмо относно мерките за преодоляване на разпространението на COVID-19. На основание чл. 112 – Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за Вашите становища, съобразно компетентността на институциите.
 
За същите следва да бъдат уведомени отдел „Приемна“ на Министерския съвет и гражданите чрез г-жа Шишкова.
 
Информираме г-жа Яна Шишкова, че сигналът й е входиран в деловодната система на отдел „Приемна“ с вх. № 1870/21 от 30.08.2021 г.
 
Уведомяваме г-жа Шишкова във връзка с отправеното в писмото й искане за осъществяване на лична среща с г-н Стефан Янев – министър-председател, че многобройните ангажименти, които г-н Премиерът има, не му позволяват да приеме лично гражданите.
 
Отдел “Приемна” на Министерския съвет осъществява прием на граждани всеки работен ден от 9.30 до 12.30 ч. без предварително записване, където служители оказват необходимото внимание и съдействие.
 
Следва да посочим, че поради предприетите мерки за предотвратяване на разпространението „COVID-19“, временно е преустановен приемът на граждани в отдел „Приемна“.
 
Уточняваме, че служителите в отдела своевременно и с чувство на отговорност обработват всички постъпили сигнали, включително и настоящия такъв, който с това наше писмо изпращаме на вниманието на компетентните институции с искане за отговори по поставените въпроси. ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнал и документи – 23 л.  
 
С уважение,      
 
Изготвил: М. Стоева

 

Picture2.jpg

 

Той е ЗАЕТ, не може да ни отдели време да си говори с нас.

Яна Шишкова

Благодарности!

2021-08-30 19:18:50

Здравейте, уважаеми приятели!

Искаме да благодарим с екипа, който стои в основата на Отвореното писмо, за всички Ваши бележки и съвети как то да бъде максимално издържано откъм фактология.

Писмото вече е внесено при Министър-председателя, в МОН и до г-жа Анастасова.

След помощ от Вас, успяхме да се преборим да бъдем приети от Министър Денков.

Срещата ще се състои във вторник в МОН, на нея ще присъстват и представители на други инициативни родителски неформални обединения, които са изразили категорично желание за присъствено обучение.

От нас ще бъде излъчен един представител и ще Ви държим в течение на всичко, което успеем да обсъдим утре.

Категорично заставаме зад всяка дума в Писмото. Ще се борим с всякакви законови мерки за нормализация на нашето ежедневие.

В следващите дни следва да внесем писмото до Президента, тристранния съвет, до всички депутати, до Министъра на здравеопазването.

Молим Ви за съдействие да разпространите вестта за Писмото и да съберем максимална подкрепа от подписи. Също, ще се радваме да помогнете с изпращането на тази Петиция до медии, ако имате такива контакти. 

Сами разбирате, че ние разполагаме само с нашия ограничен човешки ресурс на редови учители. За да успеем, следва да се борим като един за нашите деца и за нормални условия на труд. Нямаме съмнение, че разбирате, че преборвайки се за учителите, Вие се борите и за себе си.

Поздрави,

Администраторският екип на четирите основни педагогически групи


Яна ШишковаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...