Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

Свържете се с автора на петицията

СЪОБЩЕНИЕ ЗА П Е Т И Ц И Я https://www.peticiq.com/243314 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяв

2019-12-07 10:15:35

                                                                                                                                                  

                                         Уважаеми сънародници,                                                                                                                                

        Молим  Вашето  възможно най-активно участие за  популяризиране на петицията сред близки,приятели ,колеги ,роднини и др.Нужни са  няколко хиляди подписа,да се внесат в парламента и  се гласува бюджет за разкриване на „Национален Институт  за имунотерапия  и имунопрофилактика на рака и възстановяване „ Той трябва да бъде при 100 % държавно участие  без т.н. „клинични пътеки                                                     

                           Повечето от Вас вероятно знаят проблемите:                                                                                                                            

1.Когато по време на химиотерапията възникнат противопоказания за провеждането и се спре следва да има къде болният да може да бъде бързо възстановен и успешно да завърши курсовете на лечение.                                               

2.След приключване на химиотерапията  за да се намали риска от възникване на рецидиви следва отдавна   у нас да има високоспециализирана иновативна научно-приложна структура/Институт/ където да  се прилагат  най-високите постижения в света в областта на клетъчните  и молекулярни технологии за имунотерапия на рака , ще се възстановява  по най-ефективен начин имунната система за да  намалят до минимум  рисковете от рецидиви на болестта и  метастазиране.                                 

3.Нужно е разкриване на  специализиран„Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и  възстановяване”където да може да се прави медицина в тази иновативна област .Това  е липсващо звено в онкологията. Необходимостта от създаване на такава иновативна структура  произтича от нуждите на практиката   у нас и се подкрепя  от водещите у нас онколози в лицето на Националните ни консултанти по медицинска онкология Проф.Асен Дудов и Проф.Константа Тимчева ,както и още други авторитети подробно изброени в пълния текст на петицията.                                                                                                               

4.Настояваме за надпартиен консенсус в парламента за приравняване на нормативите/без да се редактират / които са доказани във водещите в света страни в иновациите за  развитие на стратегически направления.Това е първата по степен на важност държавна задача, а след това  гласуване на бюджет за разкриване на такъв уникален за региона и Европа Институт.                                                                                                                                                                 

 5.Петицията дава отговор защо молим хората и обществото да подкрепят петицията с гласа си и да я популяризират за да има повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни. Аргументите ни са изброени на последните две страници на петицията публикувана / www.immuno-bg.org папка “Новини”.                                             

                                    Доц.д-р В.Манев/Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака. Носител на купата и приза „Изобретател на 2016”  www.immuno-bg.org


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака Споделете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook