Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

Свържете се с автора на петицията

Съобщение №7 Знаете ли, защо отново търсим Вашата подкрепа ?

2020-10-21 06:51:58

 Драги сънародници,                                                                                                                                                                                       

Знаете ли,  защо отново търсим  Вашата  подкрепа ?                                         

Имаме аргументиран  и предложен от нас идеен проект за внедряване  от  Министерството на здравеопазването/МЗ/ .Когато още няма нито лекарство, нито ваксина сме завели  в деловодството на МЗ 04.09.2020 „ИДЕЕН ПРОЕКТ  ЗА АПАРАТУРНА ПУРИФИКАЦИЯ ПРИ СРЕДНО И ТЕЖКО БОЛНИ С COVID-19 ЗА:                           

1.Отстраняване от кръвта на фактори,които  доказано  убиват болните с Covid-19 .               

2.Намиране ново приложение на отдавна известни в токсикологията и други области на медицината апаратурни методи за екстракорпорална  интензивна апаратурна пурификация при средно  и тежко  болни от COVID-19 .                                                                                                                                 

 3.Внедряването на иновативен тристепенен апаратурен подход  би дал  шанс за първи път в света за  намаляване смъртността от  COVID-19 с над 50%.                                                                                                                               

Защо след като смъртността у нас непрекъснато се увеличава, умират хора от различна възраст и професии ,умират и лекари и учители, има ли бъдеще  България ако останем без тях , а децата ни осиротеят без родители ?                                                                                                                            

Защо  повече от месец няма отговор от МЗ ?  

Кратка предистория с хронология: На 01.09.2020г представихме на ръководството на МБАЛСП „Н.Пирогов” и  обсъдихме  внесения от нас « Идеен проект за тристепенна интензивна  апартурна пурификация при средно и тежuо болни с Covid-19 « с Доц д-р Петър Атанасов -Н-к  Клиника по вътрешни болести /КВБ/ със сектор за лечение на усложнения при болни с COVID-19  В подписаното становище се казва :1.«Проектът  съдържа конспективен план за организиране на предварителните изследвания.2.Проектът  предлага една възможност, за патогенетичен подход в лечението с единствена цел намаляване на смъртността, с очакван прогностичен ефект над 50%, чрез отстраняване на известните до момента фактори водещи до фатален край”.3. Би следвало държавата в лицето на M3 да съдейства спешно в условията на извънредно положение и пандемия с цел осигуряване на нужното финансиране и пълно съдействие за провеждане на първия етап на предварителните изследвания. Едва след такава подготовка в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" може да стартира проучване в тази насока.4. При успешното им завършване следва да се очаква създаването в страната, в големите градове и държавни болници, поне на пет такива специализирани сектори или центрове".                                                                                                                                                            

На 04.09.2020г внесохме и заведохме с Вх.номер предложението „Идеен проект...” до М-ра на здравеопазването проф.д-р Костадин Ангелов.                                                                                 

 Предлаганият от нас патогенетичен подход се подкрепя още от :1.Позитивно  становище  от проф.Татяна Червенякова ,Изп.Директор на  Инфекциозна болница,гр.София .         

2. Доц.д-р Иван Гигов –хематолог ВМА.                                                                                                     

3.Възможното му приложение  след внедряване при онкоболни е подкрепено   с публикувани становища от проф.Констанца Тимчева и проф.Асен Дудов.      

 Пояснение: Вярно е , чe патогенезата при болните с Covid-19 не е напълно изяснена.Може с години  и десетилетия още да не може напълно да  се изясни ,но това ,което вече се знае позволява да се приложи  в предлагания  тристепенен  апаратурен подход за интензивна апаратурна пурификация за отстраняване от организма на факторите ,които могат да убиват болните с К-19.                                                                                        

 

 Внесохме в МЗ още едно друго предложение :                                                                                                                                    

На 12.10.2020 в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ)  регистрирахме  по електронната поща документ с входящ номер  До  Министъра на здравеопазването на Република България Проф.д-р Костадин Ангелов,  ОТ  ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ  ВАСИЛЕВ МАНЕВ /Клиничен имунолог/Председател на Програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака/www.immuno-bg.org,Носител на приза «Изобретател на 2016г «                                                           

 ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА внедряване от държавата НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ/Полезен модел/ ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ, ЗА ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ  ЗДРАВНИЯ РИСК В  УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19.                                               

1. У нас има над 350 000 онкоболни потенциално най-застрашената група от COVID-19.             

2.Имаме  регистриран световен приоритет с патент за изобретение на ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/за повишаване имунната защита при онкоболни за намаляване рецидивите на болестта .                                                                                                                                                        

В условията на пандемия от COVID-19 същата би могла да се приложи за повишаване неспецифичната имунна защита за намаляване здравния риск .   

За това  питаме:1. Колко  време  е нужно  в условията на извънредна ситуация  на пандемия,  да се получи  отговор  от  МЗ ?      

2.Защо държавата се бави да разреши и  осигури нужните средства на МБАЛСП"Н.ПИРОГОВ " да може да   се  започне незабавно работа по предложения  "Идеен проект .... "с научно обоснован шанс за намаляване смъртността от Covid-19 над 50%  при  налично  позитивно отношение от ръководството на най-голямата  държавна болница у нас за спешна помощ ?                                                                       

3.Защо се бави финансирането на проекта при условие,че медиите съобщиха ,че държавата  дава над 350 милиона евро на държавната администрация заета с борбата с пандемията  от К-19 ?                                                             

Уважаеми Г-н Министър на здравеопазването на Република България,

Напълно споделяме наскоро декларираната   от Вас  позиция,че когато сме във война с пандемия, е повече от нужна единна стратегия и тактика и единоначалие.

Уважаеми проф.Ангелов,имаме към Вас следните  няколко въпроса :

1. Защо още няма написана "Единна стратегия и тактика в лечението на болните с COVID-19 "?

2. Знаете ли за нашите предложения ? Докладвани ли са Ви или не са,  поради неразбиране важността им или като няма още отговор са тенденциозно укрити ?    

 

Драги сънародници ,                                                                                                                                             

Не е време да се сочим,кой,какво и защо не е направил през изминалите месеци и години за да продължава  България да бъде  на последно място по медицински науки  сред страните членки на ЕС.                                                                         

 Времето сега изисква без излишно бавене ,управленски надпартийни решения, за обединение  на знания и усилия на целия интелектуален потенциал на нацията в медицината,  какво полезно може да се направи за опазване здравето и живота на всеки от нас.                                         

Такъв призив ние отправихме в медиите на 18.03.2020г.Остана  за сега "глас в пустиня".                                      

Моля, популяризирайте петицията и  настоящето съобщение да се подкрепя и подписва  от  приятели, близки , онкоболни и сред потенциално застрашените рискови групи.                                                                                                           

Пазете се и бъдете здрави !                                                                                                               

                                                 Ваш Доц.д-р В.Манев


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

Съобщение №6

2020-08-18 19:36:21

   Здравейте приятели, Здравейте съмишленици, Сега в условията на пандемия от COVID-19 имаме още по-голям шанс за  онкоболните, ако близките , приятелите  им и най-широката  общественост  узнаят ,че  екип  от български учени успешно е  регистрирал световен приоритет с патент за изобретение , чието предназначение е :                                                                               

1.Деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет при болни със солидни тумори /карциноми / при  стимулиране на Т-клетъчния имунитет.Това би дало повече шанс за болните и при евентуално заразяване с  Covid-19.                        

2.Намаляване метастатичния капацитет и рецидивите на болестта при онкоболни с карциноми.Това  е нова философия в онкологията да се отслаби злокачествеността на раковата клетка  и придобие характеристики на  доброкачествена.Повече подробности: CV Доц.В.Манев раздел Подробен професионален път http://immuno-bg.org/index.php/%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4-%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2-cv/                  

Ако онкоболните и всички заинтересовани в обществото обединят усилията си ще може да се направи революционен пробив в имунотерапията на онкоболните и  ще има как  да се изследват, апробират и внедрят предлаганите от нас за първи път в света апаратурни методи за намаляване с над 50% смъртността при тежко болните с COVID-19                                                                                                                                       Интервю по темата TV BULGARIA ON AIR   07.08.2020г https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/200720-spetsifiki-na-genoma-na-koronavirusa-i-zashto-e-tolkova-kovaren                                                                                                                      

Сърдечен поздрав                                                                                                      Доц.д-р В.Манев                        


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

СЪОБЩЕНИЕ №5

2020-07-03 11:41:04

Скъпи Сънародници,                                                                                                               

На Вашето внимание предоставяме актуална публикация :                              ”

Какво би могло да се направи при липсата на специфично лечение и ваксина за Covid-19”      

                                                                                                      . https://media.framar.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-covid-19   

 

Колкото повече се популяризира  публикацията, толова повече ще има увереност да се подкрепя петицията. Ако имаше  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ИМУНОТЕРАПИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ „ ,пандемията  от Covid-19  нямаше да ни завари неподготвени.

Внесеното предложение до Министерския съвет на Република България за въвеждане на тристепенният апаратурен подход при лечението на средно и тежко болните   щеше да има къде да се  изследва без загуба на време, апробира и  внедри , а  фаталният край вероятно би станал изключение Пандемията  никой не знае колко още ще продължи. Нека ускорим подписката ,а есента да  внесем петицията в парламента.                                                           

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !

С ПРИЯТЕЛСКИ ПОЗДРАВ                                                                                  Доц.д-р В.Манев    


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

Съобщение № 4

2020-04-26 04:40:52

Съобщение № 4                                                                                                                                                                                               

Скъпи  Сънародници,                                                                                                                                                                              

Началникът на оперативния щаб към МС за борба с новия  Коронавирус Ковид-19, Генерал м-р проф.Венцислав Мутафчийски  заяви преди дни, че „най-тежката рискова група при това инфекциозно заболяване са онкоболните”.Те наброяват по статистика около 350 000 . Регистрираният от нас световен приоритет с патенти преди години за иновативен апаратурен подход за екстракорпорална детоксикация и комплекс от  средства за възстановяване на онкоболни се очаква при внедряване да  даде шанс за живот  и на заразените тежко болни с КОВИД-19 Предложили сме на държавното ръководство.„ЕТАПЕН АПАРАТУРЕН ПОДХОД ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ   ПРИ КОВИД-19 ДАВА  ШАНС ЗА БОЛНИТЕ”.Това може да се осъществи ако СЕ УСКОРИ РАЗКРИВАНЕТО НА „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ИМУНОТЕРПИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ” Така  ще може да сме полезни  и за онкоболните и за заразените с  Ковид-19.                                        

Нека  да  продължим  популяризирането и подкрепата на  петицията. Необходими  са още подписи .Тогава могат да се  внесат  за гласуване в парламента. 

  Препратка:1.Пълният текст на публикацията с библиографска справка се намира на   www.immuno-bg.org   Папка «Актуални статии и публикации „                                                                                                                                                          

2.Линк https://dnes.dir.bg/obshtestvo/balgarski-imunolog-predlaga-3-stepenna-detoksikatsiya-pri-lechenie-na-covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.Линк за интервю в „Тоестhttps://toest.bg/vladi-manev-interview/                                

                                                

                                              Бъдете здрави ! Светли празници !                                                                                                                                         

                            С Уважение  Доц.В.Манев/Председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия ,имунопрофилактика на рака" v_manev@gbg.bg , Председател на здравна фондация „Контрол па придобитите имунни дефицити свързани с промени в  околната среда „ www.immuno-bg.org , Носител на приза "Изобретател на 2016"                                                                           

 

25.04.2020г ,София         


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

Съобщение № 3

2020-03-08 18:14:35

 Скъпи приятели и съмишленици, Драги сънародници,  Информирам Ви за движението на Петицията :                      

1.Съобщихме Ви ,че   внесохме „Отворено писмо „с наличните подписи в Петицията до Министерския съвет на Република България ,Министерството на здравеопазването и Президента на Република България.                                 

 2.Крайно наложително е и настоятелно Ви молим да продължим  популяризирането на   петицията .Само при   достатъчно подписи ще може  да  се  внесат в Народното събрание на Република България  и се   гласува бюджет  за  разкриване на „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия ,имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия .”                                                                                                                                    

  Време за губене няма !                                                                                                                                                 

 

Вярваме в по-добрите дни за България и за онкоболните  у нас!                                                                                            

  Не бива да спираме по средата на пътя!                                                                                                                     

 

 

                        Искрено Ваш Доц.д-р В.Манев  


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -2 П Р И З И В ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА

2020-02-05 19:52:44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -2 П Р И З И В  ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА                                                                                                                                                                         

 Уважаеми сънародници,                                                                                                                                                 

 Отново се обръщаме към Вас с настоящото  съобщение  с молба  да се ускори подписката за да има по-голям шанс да се  гласуват предложенията  от петицията в Народното събрание на Република България .За петицията  информирахме всички държавни институции  с  приложеното "Отворено писмо " .  

    

Драги сънародници ,  Драги БЪЛГАРИ,                                                                                                                       

Съобщаваме Ви ,че за движението и резултатите до сега от петицията, за изразената  безрезервна подкрепа с Вашите подписи  да се разкрие у нас уникален за региона „Национален Институт /или Балкански / за имунотерапия, имунопрофилактика  на рака и възстановяване „преди броени дни /в края на мес. януари 2020г / внесохме „ОТВОРЕНО ПИСМО” до всички отговорни държавни институции,както следва :                                                                                    

До Министър Председателя на      Република България  Г-н Бойко Борисов ,                                                     

До Президента на Република България Г-н Румен Радев,                                                                                                               

 До Зам. Министър-председателя на   Република България   Г-н Томислав Дончев ,                                             

 До Министъра на здравеопазването   Г-н Кирил Ананиев,                                                                                    

 До Омбудсмана на Република България Доц. д-р Диана Ковачева и  До Г-жа  Мая     Манолова –Екс Омбудсман на Р.България,                                                                                                                                         

 До д-р Андрей  Ковачев член на   Европейския парламент ,                                                                                     

До Г-н Радан Кънев.член на  Европейския парламент                                                                                                    

До всички Българи                                                        

 

ОТВОРЕНО ПИСМО                                                                                                                                                            

ОТ ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Председател на програмен консултативен съвет за имунотерапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”   www.immuno-bg.org                                                                                                        Относно: Петиция https://www.peticiq.com/243314  "Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване " /                                                                                                             Следва пълния текст  в името на живота / 6 стр./ Болестта  „рак „  няма и не може да има политически цвят , не може да се политизира .За това проблемите се отнасят до цялата политическа класа,към управляващи и  опозиция.              

Молим Вашето съдействие да получим най-после конкретни отговори на поставяните конкретни въпроси към държавата. За това наше искане стоят подписите в петицията на над 2100 българи.Подписката продължава. 

              Вярваме в по-добрите дни за България и тези за онкоболните у нас.

Прилагам: 

1.Линк  за петицията :  https://www.peticiq.com/243314                                                                                          2.Отзвук в медиите: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-desetki-hilyadi-onkobolni-u-nas 3.https://fakti.bg/bulgaria/426323-tragna-peticia-za-poveche-shans-za-onkobolnite 4.https://ekip7.bg/2019/11/28/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-hilyadi-onkobolni-u-nas/ 5.https://novini.bg/zdrave/bolnici/570844

6.https://news.bg/health/s-petitsiya-nastoyavat-da-se-sazdade-natsionalen-institut-za-borba-s-raka.htm    

7. https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/imunoterapijata-v-bitkata-s-raka.html

8.https://bnr.bg/post/101213500/peticia-za-sazdavane-na-institut-za-imunoterapia-i-imunoprofilaktika-i-vazstanovavane-na-onkobolni

 /Интервю БНР.Хоризонт на живо на 10.01.2020 г /

 

                     С Уважение   

                            Доц.д-р В.Манев/0889 90 20 59 / v_manev@gbg.bg  /Председател на програмен консултативен съвет за имунопро- филактика и имунотерапия на рака  към здравна « Фондация “КОНТРОЛ НА ПРИДОБИТИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА " ,носител на приза „Изобретател на 2016”  www.immuno-bg.org      30.01.2020 г                                                                                                                                

 

                     


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА П Е Т И Ц И Я https://www.peticiq.com/243314 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяв

2019-12-07 10:15:35

                                                                                                                                                  

                                         Уважаеми сънародници,                                                                                                                                

        Молим  Вашето  възможно най-активно участие за  популяризиране на петицията сред близки,приятели ,колеги ,роднини и др.Нужни са  няколко хиляди подписа,да се внесат в парламента и  се гласува бюджет за разкриване на „Национален Институт  за имунотерапия  и имунопрофилактика на рака и възстановяване „ Той трябва да бъде при 100 % държавно участие  без т.н. „клинични пътеки                                                     

                           Повечето от Вас вероятно знаят проблемите:                                                                                                                            

1.Когато по време на химиотерапията възникнат противопоказания за провеждането и се спре следва да има къде болният да може да бъде бързо възстановен и успешно да завърши курсовете на лечение.                                               

2.След приключване на химиотерапията  за да се намали риска от възникване на рецидиви следва отдавна   у нас да има високоспециализирана иновативна научно-приложна структура/Институт/ където да  се прилагат  най-високите постижения в света в областта на клетъчните  и молекулярни технологии за имунотерапия на рака , ще се възстановява  по най-ефективен начин имунната система за да  намалят до минимум  рисковете от рецидиви на болестта и  метастазиране.                                 

3.Нужно е разкриване на  специализиран„Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и  възстановяване”където да може да се прави медицина в тази иновативна област .Това  е липсващо звено в онкологията. Необходимостта от създаване на такава иновативна структура  произтича от нуждите на практиката   у нас и се подкрепя  от водещите у нас онколози в лицето на Националните ни консултанти по медицинска онкология Проф.Асен Дудов и Проф.Константа Тимчева ,както и още други авторитети подробно изброени в пълния текст на петицията.                                                                                                               

4.Настояваме за надпартиен консенсус в парламента за приравняване на нормативите/без да се редактират / които са доказани във водещите в света страни в иновациите за  развитие на стратегически направления.Това е първата по степен на важност държавна задача, а след това  гласуване на бюджет за разкриване на такъв уникален за региона и Европа Институт.                                                                                                                                                                 

 5.Петицията дава отговор защо молим хората и обществото да подкрепят петицията с гласа си и да я популяризират за да има повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни. Аргументите ни са изброени на последните две страници на петицията публикувана / www.immuno-bg.org папка “Новини”.                                             

                                    Доц.д-р В.Манев/Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака. Носител на купата и приза „Изобретател на 2016”  www.immuno-bg.org


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака Споделете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...