Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

Свържете се с автора на петицията

СЪОБЩЕНИЕ №5

2020-07-03 11:41:04

Скъпи Сънародници,                                                                                                               

На Вашето внимание предоставяме актуална публикация :                              ”

Какво би могло да се направи при липсата на специфично лечение и ваксина за Covid-19”      

                                                                                                      . https://media.framar.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-covid-19   

 

Колкото повече се популяризира  публикацията, толова повече ще има увереност да се подкрепя петицията. Ако имаше  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ИМУНОТЕРАПИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ „ ,пандемията  от Covid-19  нямаше да ни завари неподготвени.

Внесеното предложение до Министерския съвет на Република България за въвеждане на тристепенният апаратурен подход при лечението на средно и тежко болните   щеше да има къде да се  изследва без загуба на време, апробира и  внедри , а  фаталният край вероятно би станал изключение Пандемията  никой не знае колко още ще продължи. Нека ускорим подписката ,а есента да  внесем петицията в парламента.                                                           

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !

С ПРИЯТЕЛСКИ ПОЗДРАВ                                                                                  Доц.д-р В.Манев    


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

Съобщение № 4

2020-04-26 04:40:52

Съобщение № 4                                                                                                                                                                                               

Скъпи  Сънародници,                                                                                                                                                                              

Началникът на оперативния щаб към МС за борба с новия  Коронавирус Ковид-19, Генерал м-р проф.Венцислав Мутафчийски  заяви преди дни, че „най-тежката рискова група при това инфекциозно заболяване са онкоболните”.Те наброяват по статистика около 350 000 . Регистрираният от нас световен приоритет с патенти преди години за иновативен апаратурен подход за екстракорпорална детоксикация и комплекс от  средства за възстановяване на онкоболни се очаква при внедряване да  даде шанс за живот  и на заразените тежко болни с КОВИД-19 Предложили сме на държавното ръководство.„ЕТАПЕН АПАРАТУРЕН ПОДХОД ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ   ПРИ КОВИД-19 ДАВА  ШАНС ЗА БОЛНИТЕ”.Това може да се осъществи ако СЕ УСКОРИ РАЗКРИВАНЕТО НА „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ИМУНОТЕРПИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ” Така  ще може да сме полезни  и за онкоболните и за заразените с  Ковид-19.                                        

Нека  да  продължим  популяризирането и подкрепата на  петицията. Необходими  са още подписи .Тогава могат да се  внесат  за гласуване в парламента. 

  Препратка:1.Пълният текст на публикацията с библиографска справка се намира на   www.immuno-bg.org   Папка «Актуални статии и публикации „                                                                                                                                                          

2.Линк https://dnes.dir.bg/obshtestvo/balgarski-imunolog-predlaga-3-stepenna-detoksikatsiya-pri-lechenie-na-covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.Линк за интервю в „Тоестhttps://toest.bg/vladi-manev-interview/                                

                                                

                                              Бъдете здрави ! Светли празници !                                                                                                                                         

                            С Уважение  Доц.В.Манев/Председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия ,имунопрофилактика на рака" v_manev@gbg.bg , Председател на здравна фондация „Контрол па придобитите имунни дефицити свързани с промени в  околната среда „ www.immuno-bg.org , Носител на приза "Изобретател на 2016"                                                                           

 

25.04.2020г ,София         


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

Съобщение № 3

2020-03-08 18:14:35

 Скъпи приятели и съмишленици, Драги сънародници,  Информирам Ви за движението на Петицията :                      

1.Съобщихме Ви ,че   внесохме „Отворено писмо „с наличните подписи в Петицията до Министерския съвет на Република България ,Министерството на здравеопазването и Президента на Република България.                                 

 2.Крайно наложително е и настоятелно Ви молим да продължим  популяризирането на   петицията .Само при   достатъчно подписи ще може  да  се  внесат в Народното събрание на Република България  и се   гласува бюджет  за  разкриване на „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия ,имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия .”                                                                                                                                    

  Време за губене няма !                                                                                                                                                 

 

Вярваме в по-добрите дни за България и за онкоболните  у нас!                                                                                            

  Не бива да спираме по средата на пътя!                                                                                                                     

 

 

                        Искрено Ваш Доц.д-р В.Манев  


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -2 П Р И З И В ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА

2020-02-05 19:52:44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -2 П Р И З И В  ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА                                                                                                                                                                         

 Уважаеми сънародници,                                                                                                                                                 

 Отново се обръщаме към Вас с настоящото  съобщение  с молба  да се ускори подписката за да има по-голям шанс да се  гласуват предложенията  от петицията в Народното събрание на Република България .За петицията  информирахме всички държавни институции  с  приложеното "Отворено писмо " .  

    

Драги сънародници ,  Драги БЪЛГАРИ,                                                                                                                       

Съобщаваме Ви ,че за движението и резултатите до сега от петицията, за изразената  безрезервна подкрепа с Вашите подписи  да се разкрие у нас уникален за региона „Национален Институт /или Балкански / за имунотерапия, имунопрофилактика  на рака и възстановяване „преди броени дни /в края на мес. януари 2020г / внесохме „ОТВОРЕНО ПИСМО” до всички отговорни държавни институции,както следва :                                                                                    

До Министър Председателя на      Република България  Г-н Бойко Борисов ,                                                     

До Президента на Република България Г-н Румен Радев,                                                                                                               

 До Зам. Министър-председателя на   Република България   Г-н Томислав Дончев ,                                             

 До Министъра на здравеопазването   Г-н Кирил Ананиев,                                                                                    

 До Омбудсмана на Република България Доц. д-р Диана Ковачева и  До Г-жа  Мая     Манолова –Екс Омбудсман на Р.България,                                                                                                                                         

 До д-р Андрей  Ковачев член на   Европейския парламент ,                                                                                     

До Г-н Радан Кънев.член на  Европейския парламент                                                                                                    

До всички Българи                                                        

 

ОТВОРЕНО ПИСМО                                                                                                                                                            

ОТ ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ Председател на програмен консултативен съвет за имунотерапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”   www.immuno-bg.org                                                                                                        Относно: Петиция https://www.peticiq.com/243314  "Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване " /                                                                                                             Следва пълния текст  в името на живота / 6 стр./ Болестта  „рак „  няма и не може да има политически цвят , не може да се политизира .За това проблемите се отнасят до цялата политическа класа,към управляващи и  опозиция.              

Молим Вашето съдействие да получим най-после конкретни отговори на поставяните конкретни въпроси към държавата. За това наше искане стоят подписите в петицията на над 2100 българи.Подписката продължава. 

              Вярваме в по-добрите дни за България и тези за онкоболните у нас.

Прилагам: 

1.Линк  за петицията :  https://www.peticiq.com/243314                                                                                          2.Отзвук в медиите: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-desetki-hilyadi-onkobolni-u-nas 3.https://fakti.bg/bulgaria/426323-tragna-peticia-za-poveche-shans-za-onkobolnite 4.https://ekip7.bg/2019/11/28/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-hilyadi-onkobolni-u-nas/ 5.https://novini.bg/zdrave/bolnici/570844

6.https://news.bg/health/s-petitsiya-nastoyavat-da-se-sazdade-natsionalen-institut-za-borba-s-raka.htm    

7. https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/imunoterapijata-v-bitkata-s-raka.html

8.https://bnr.bg/post/101213500/peticia-za-sazdavane-na-institut-za-imunoterapia-i-imunoprofilaktika-i-vazstanovavane-na-onkobolni

 /Интервю БНР.Хоризонт на живо на 10.01.2020 г /

 

                     С Уважение   

                            Доц.д-р В.Манев/0889 90 20 59 / v_manev@gbg.bg  /Председател на програмен консултативен съвет за имунопро- филактика и имунотерапия на рака  към здравна « Фондация “КОНТРОЛ НА ПРИДОБИТИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА " ,носител на приза „Изобретател на 2016”  www.immuno-bg.org      30.01.2020 г                                                                                                                                

 

                     


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА П Е Т И Ц И Я https://www.peticiq.com/243314 Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяв

2019-12-07 10:15:35

                                                                                                                                                  

                                         Уважаеми сънародници,                                                                                                                                

        Молим  Вашето  възможно най-активно участие за  популяризиране на петицията сред близки,приятели ,колеги ,роднини и др.Нужни са  няколко хиляди подписа,да се внесат в парламента и  се гласува бюджет за разкриване на „Национален Институт  за имунотерапия  и имунопрофилактика на рака и възстановяване „ Той трябва да бъде при 100 % държавно участие  без т.н. „клинични пътеки                                                     

                           Повечето от Вас вероятно знаят проблемите:                                                                                                                            

1.Когато по време на химиотерапията възникнат противопоказания за провеждането и се спре следва да има къде болният да може да бъде бързо възстановен и успешно да завърши курсовете на лечение.                                               

2.След приключване на химиотерапията  за да се намали риска от възникване на рецидиви следва отдавна   у нас да има високоспециализирана иновативна научно-приложна структура/Институт/ където да  се прилагат  най-високите постижения в света в областта на клетъчните  и молекулярни технологии за имунотерапия на рака , ще се възстановява  по най-ефективен начин имунната система за да  намалят до минимум  рисковете от рецидиви на болестта и  метастазиране.                                 

3.Нужно е разкриване на  специализиран„Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и  възстановяване”където да може да се прави медицина в тази иновативна област .Това  е липсващо звено в онкологията. Необходимостта от създаване на такава иновативна структура  произтича от нуждите на практиката   у нас и се подкрепя  от водещите у нас онколози в лицето на Националните ни консултанти по медицинска онкология Проф.Асен Дудов и Проф.Константа Тимчева ,както и още други авторитети подробно изброени в пълния текст на петицията.                                                                                                               

4.Настояваме за надпартиен консенсус в парламента за приравняване на нормативите/без да се редактират / които са доказани във водещите в света страни в иновациите за  развитие на стратегически направления.Това е първата по степен на важност държавна задача, а след това  гласуване на бюджет за разкриване на такъв уникален за региона и Европа Институт.                                                                                                                                                                 

 5.Петицията дава отговор защо молим хората и обществото да подкрепят петицията с гласа си и да я популяризират за да има повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни. Аргументите ни са изброени на последните две страници на петицията публикувана / www.immuno-bg.org папка “Новини”.                                             

                                    Доц.д-р В.Манев/Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака. Носител на купата и приза „Изобретател на 2016”  www.immuno-bg.org


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака Споделете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook