Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

                                               А Н О Н С                                                                                      

          Петиция за разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия. Държавата не иска, а обществото иска ли ?                                                                   

                                       Уважаеми сънародници,                                  

На Вашето внимание представяме факти, които да стигнат до широката общественост.                      

Статистиката очертава тревожно повишаване на процента заболеваемост от „Рак” .През последните 20-30 години заболеваемостта от „рак „по официална статистика  у нас  се е покачила 2,5-3 пъти. Умират ежегодно около 19 000 и се разболяват всяка година нови около 38 000 онкоболни.България е единствената страна членка на ЕС където ние българите боледуваме най-много от "рак "и умираме най-много от "рак"  в сравнение с всички други в ЕС       В съвременната медицинска онкология има няколко  основни проблема:           

1. По време на химиотерапията е възможно да възникнат противопоказания за провеждането и да се спре за неизвестен период от време.                                   

2. След приключване на химиотерапията  след няколко месеци или  години са възможни рецидиви. Те са тези, които правят заболяването злокачествено.           

През последните години най-съвременното и перспективно  направление за борба с рака е ”Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака”. Ето защо, за успешното решаване на основните  проблеми е необходимо разкриване на  приложна  клинична  медицинска структура, в която да се осъществява адекватна медицина в полза на пациентите чрез ”Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” .             

          Това  е липсващо звено в онкологията.

За да бъде разкрито подобно клинично звено е необходимо да бъде внесена настоящата петицията с всички подписи към нея в Парламента на Република България    

Какво биха получили пациентите с разкриването на предлаганото клинично иновативно  звено?

         Ако бъде гласуван бюджет за този проект в парламента, за първи път онкоболните ще могат да получават в "Националния (или Балкански) Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване" безплатни здравни услуги при 100% държавно осигуряване (извън т.н. " клинични пътеки" на НЗОК) за дейности, които не са предмет, не се правят и не могат да се извършват никъде в онкологичните болнци и клиники у нас, и не само тук, както следва:                                                                                               

1. Предварителна оценка и подготовка на имунната система на болния за да може да понесе възможно по-леко и с най-малък риск от странични неблагоприятни явления от химиотерапията, лъчетерапията или др.лечебни подходи, т.н. "вторична имунопрофилактика".                                                                    

2. При налични, или възникнали вторично, противопоказания в процеса на лечение, онкоболните за първи път ще има къде да се възстановяват с персонализирано приложение на най-съвременните молекулярни и клетъчни имунологични комплексни подходи. Така ще може успешно да приключат предписанатата  химиотерапия или друго лечение.                         

3. При  завършила химиотерапия, лъчетерапия или др., онкоболният ще следва в рамките на 2-3 месеца да има къде да му се възстанови общата и специфичната противотуморна Т-клетъчна реактивност и да се проследява в динамика. т.н. "третична имунопрофилактика" на рака. Само така могат да се намалят  рисковете от рецидивите на болестта.                         

4. Мултидисциплинарен екип ще взема решение и ще осигурява по етапите  ръководство на най-съвременно апаратурно деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет. Блокирането е предизвикано от високо специфични блокиращи молекули, отделяни от самите тумори (карциноми). Ефективността на методологията е доказана при изследване при над 120 онкоболни и е патентована.        

5. След деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет се отключват нови и неизползвани терапевтични възможности за приложение на произведени и отдавна патентовани в света над 108 високотехнологични, високопречистени противотуморни ваксини, предназначени за всички локализации на туморите и техните метастази. Тяхното приложение досега е било силно ограничено поради ниската ефективност вследствие на блокирания Т-клетъчен противотуморен имунитет.                

6. За първи път ще стане възможно да се прилага интегративен и индивидуализиран имунотерапевтичен подход, съчетаващ по подходящ начин целия арсенал от известните в света молекулярни и клетъчни подходи. Те  включват основните пет различни стратегически направления за имунотерапия на рака:

· Моноклонални антитела;                                                      

·Неспецифични клетъчни медиатори;                                              

· Туморнекротизиращи вируси;                                                 

· Т-клетъчна имунотерапия;                                                       

·  Ваксини.                                                                              

·  Предстои развитието на  нови направления.

Водени от изложеното до момента насочваме вниманието Ви в следните аспекти:

- Ако бъде разкрит у нас първия за Югоизточна Европа и Балканите "Национален (или Балкански) Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване" България първа ще получи  шанса да стане водеща дестинация за медицински и здравен туризъм за Европа. По предварителни изчисления един пациент от чужбина ще покрива в значителна степен или напълно разноските за  един български онкоболен с най-ефективната и съвременна имунотерапия и имунопрофилактика    

- Поради неефективна провеждана  с години  кореспонденция с Министерството на здравеопазването /МЗ/ с настоящата петиция сме принудени да дадем гласност на поставяните и  нерешавани с години нормативни  проблеми свързани с конкретните   ни предложения .                                   

-  В петицията са и  нашите несъгласия в  писмото-отговор на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев получено през мес.август 2019г .Едновременно с това отправяме нашата  поредна  покана  от години  към Министъра на здравеопазването да обсъдим заедно нерешените проблеми. Коресподенцията отдавна е доказала ,че е  не е ефективна  в конкретния случай .                                                                      

- Пълният текст на петицията е в / www.immuno-bg.org папка “Новини .                       

  Ето защо с настоящата петиция даваме гласност сред широката общественост, като поставяме и нашите въпроси към държавата :                              

1.Защо държавата не иска да признае болестта  „рак „за най-тежкото социално значимо заболяване?                                                                          

 2.Защо държавата не иска да признае имунотерапията на „рака” за стратегическо направление с държавен приоритет?                                               

3.Защо държавата не иска да разкрие Национален/или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия каквато структура няма у нас и  на Балканите ?                   

4.Защо  няма  държавна политика за развитие на медицинската наука в стратегическото направление за „Имунотерапия и имунопрофилактиката на рака” чрез създаване на равнопоставени нормативни условия с тези във водещите иновативни страни в света/ САЩ, Германия и др. ?                                               

 5.Защо България няколко десетилетия продължава да е на последно място сред всички други страни членки на ЕС по степента на развитие на медицинските  науки  изобщо и в частност за правене на медицина за борба с рака в стратегическото направление „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” ?                                                

6.Защо като има приети  много държавни документи за провеждане на дългосочна държавна политика в медицината   за борба с рака, защо не са известни да има такива за  развитие   на  стратегическото направление „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” ?     

 

                              С Уважение Доц. д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и  здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда” www.immuno-bg.org  Носител на приза с купата „Изобретател на 2016” с три признати патента в направлението „Имунотерапия на рака                                  

                                    www.immuno-bg.org   

           Пълният текст на петицията  дава отговор защо молим хората и обществото  да подкрепят петицията  с гласа си и да я популяризират  за да има  повече шанс за живот  на десетки хиляди онкоболни .Може да се  прочете в сайта на фондацията  Папка "Новини"  http://immuno-bg.org/index.php/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/  

                     

                     

 

     

 

                                                       


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака     Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака  да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...