IV Национален протест против антисемейните и антибългарски политики - 02.06.2019

Свържете се с автора на петицията

16.06.2020- Варна -Бургас-София Започва седмица на протести за отмяна на Закона за социалните услуги.

2020-06-16 05:19:17

На 16.06.2020  се организира граждански протест за пълна отмяна на противоречивия Закон за социалните услуги (ЗСУ), влизащ в сила от 01.07.2020, както и срещу недопустими постановки в законодателството за „закрила” на детето.

По-долу в текста са потърсете и други протести, които са обявени към момента

Организаторите твърдят, че ЗСУ обслужва не интересите на хората в нужда, а тези на частните доставчици на социални услуги, които могат да бъдат търговски фирми и неправителствени организации (НПО), включително и чуждестранни.

Според тях,  чрез ЗСУ се приватизира зад гърба на народа социалната сфера. Заедно с това се дават свръх-високи правомощия на частните доставчици  на социални услуги („ДСУ”)  да се разпореждат със живота на семействата и децата, като  се създава привилегированост на едни граждани спрямо други и се засягат основни конституционни права.

Вече цяла година редица граждански организации протестират срещу този закон без подобаваща обратна връзка от страна на МТСП, без дискусия и с нулев диалог. На 5 март 2020 г. Конституционният съд беше сезиран с искане за обявяване на противоконституционност на целия ЗСУ и в момента делото е в ход пред КС. Но управляващите са решили да пуснат закона в действие без да изчакат произнасянето на Конституционния съд!

Досега бяха организирани национални и регионални протести, две национални граждански инициативи-подписки, бяха внесени редица становища в Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика и в МТСП.

Гражданите със съжаление отчитат, че опитите да се контактува със МТСП са провалени и се заканват да търсят среща директно с премиера Борисов! “Настояваме на публичен дебат, настояваме да се чуят всички гледни точки, настояваме да получим конкретни отговори на съобщените от нас сериозни проблеми" Не желаем писмени отговори пълни с неистини. Желаем диалог.” - казват лидери на движението.  

Защо ЗСУ не бива да влиза в сила, дори и „за малко”:

·         социалните услуги са търговска дейност: извършват се от търговци, платени са, и са включени в Закона за ДДС като сделки, както и в Закона за концесиите. Целият механизъм на ЗСУ е устроен на търговски и пазарен принцип, като НЕ Е гарантирано достигането на финансираните от държавата социални услуги до всички граждани.

·         с това, че ДСУ сами изработват оценка на потребностите на нуждаещия се, която после сами реализират, е гарантирана печалбата на ДСУ от парите на данъкоплатците.

·         налагане на задължителни социални услуги на родителите, които се наказват с глоба от 2000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. - при първо нарушение- чл.169 ЗСУ. ·         пълен е с груби нарушения на конституционните права на гражданите:

достъп на ДСУ (вкл. чуждестранни) до всичките ни лични данни, достъп до децата по всяко време без знанието и съгласието на родителите (т.нар. „мобилни услуги” в училища, градини, ясли), противопоставяне на правата на децата на правата на родителите,

·         липса на ефективен контрол, включително съдебен, и липса на отговорност за вреди от действията на ДСУ

·         създава редица предпоставки за изземване на държавни правомощия от частните ДСУ ·         въвежда изключително важни и недопустими изменения в редица закони, свързани с децата и семейството: Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за защита от домашно насилие, и др.

·         ЗСУ изобилства от правни абсурди, „вратички” за злоупотреби, корупция и конфликт на интереси ·         социалните услуги могат да се отдават на концесия според Закона за концесиите – не сме съгласни живота на българските семейства и деца да бъдат отдавани на концесия никому, още по-малко на чуждо финансирани НПО!   

С приемането на ЗСУ погрешно се счита, че с него ще се решат проблемите на хората с увреждания. Задълбоченият прочит на ЗСУ разкрива, че законът не е създаден за удобството на хората с увреждания, а за това на доставчиците.

Държавата образно казано „си измива ръцете” със ЗСУ спрямо хората с увреждания и другите нуждаещи се граждани – ДСУ сам решава дали и какви услуги да предостави, ако те изобщо са заплатени от държавния бюджет. Ако ли не, нуждаещият се трябва да заплати „услугата”от собствения си джоб, и то на цена, каквато доставчикът сам определи!

Всеки би могъл да си направи аналог със здравната система с всичките й недостатъци – липсващите направления, материалният интерес на лекарите, случаите на източване на здравната каса, и т.н. Дали искаме да повторим същия опит и със социалната ни система, като я превърнем в пазар?

В заключение можем да обобщим, че не може да има козметични поправки на ЗСУ. Нарушенията на конституционни права са толкова многобройни и повсеместни, икономическата и управленска логика толкова абсурдна, че единственият възможен вариант е отхвърлянето му и задълбочена преоценка на цялата социална политика и особено тази, свързана с децата и семейството.

Протести се организират още:
на 20.06 Митинг шествие за пълна отмяна на ЗСУ и защита на традиционното семейство https://www.facebook.com/events/2039354859541561/

На 17.06 Стоп на ЗСУ  https://www.facebook.com/events/1390776087779215/

 

www.edinenie.net

www.daspasimdecatanabulgaria.org

 


Протест срещу антидетските, антисемейните и антибългарски политикиСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.