ДА СЪХРАНИМ АВТЕНТИЧНОСТТА НА НЕБЕТ ТЕПЕ

Всички граждани, подписали петицията, се обявяват за запазване автентичността на археологически комплекс „Небет тепе” в гр.Пловдив.

  • Категорично се изключва избирателна реконструкция на археологически структури.
  • Не се приемат никакви интерпретации на исторически факти.
  • Задължително е оригиналът да доминира, а не да спомага за експониране на новоизграденото.
  • Реставрацията на „Небет тепе”  трябва да се основава на пълна, детайлна и достоверна информация за оригинала и в никакъв случай да не е хипотетична.

България, като член на Европейския Съюз и страна, ратифицирала международни конвенции за опазване на културното наследство, е длъжна да спазва гореспоменатите принципи. Всяко отклонение е незаконно.

Обектът „Небет тепе” има потенциал за световно културно наследство, именно защото носи оригиналните следи на цивилизациите, непрекъснато населявали  Пловдив в продължение на осем хиляди години. Новоизграденото ще има стойността на оригинал едва след като изминат нови осем хиляди години. Взимането на подобно решение следва да е подплатено с широк професионален и обществен дебат не на местно, а на национално и световно ниво. Всяка неправомерна намеса е необратима. Мъдростта, приемствеността и всички професионални норми изискват богатството на обекта да се предаде на поколенията неизменено, без интерпретации и в неговата автентична цялост.

Бихме желали „Небет тепе” да бъде успешен туристически продукт,  да генерира приходи и да стимулира националната гордост. Искаме „Небет тепе” да бъде подрържано и облагородено. Но настояваме да има обстойна и смислена научна обосновка на всякакви предвидени действия- „Защо?” Какво налага реконструкция точно на средновековна кула в една толкова богата историческа среда? С какво концепцията за подобна намеса ще се окаже устойчива във времето? Коя е целевата група на туристическия обект?

Културният туризъм е акт на образование. Изисква смирение и въображение. Реставрацията на обекта е резултат на научен труд , към който въображението няма отношение.

Културното наследство е едно богатство, за което ние нямаме заслуги. Носим единствено отговорността да го предадем невредимо на тези след нас.

 

За сведение:

Декларация на Камара на Архитектите в България, приета на Общо събрание на  17.05.2014г.

http://www.kab.bg/a/nav/news/type/1/item/918

и Декларация на Българския национален комитет (БНК) на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), приета на Общо събрание на 06.06.2014г. ИКОМОС е професионална организация, която е ангажирана с опазването на културното наследство. ИКОМОС е основан през 1965г. и е органът, който заседава и съветва ЮНЕСКО по въпросите за Световно Културно Наследство.

http://icomos-bg.org/?p=9&l=1&id=182