Срещу застрояването на зелена площ в Люлин 7 зад блок 703

На 26.07.2023 година на всички входове на блок 703 беше разлепено съобщение, уведомяващо живущите в блока, за решение на Столична община да промени планът на застрояване за пространството зад блок 703, до Детската градина.

В устройствения план на общината мястото е предвидено за обществено ползване, тоест не се предвижда да бъде застроявано. Главният архитект на София обаче, явно вземайки предвид, че мандатът му е към своя край е решил да промени обществения план не в полза на гражданите, а в интересите на частна строителна фирма, давайки ѝ правото да строи жилищен блок на това място.

С това си решение главният архитект на Столична община на практика унищожава зелена площ и води квартала към презастрояване, като от представения план в сградата на Софийска община - Район "Люлин", ясно се вижда, че за бъдещия блок не е спазено дори елементарното отстояние от намиращата се на близо детска градина.

Предвид горенаписаното, смятаме, че издаването на решение за промяна на статута на парцела е недопустимо и осъществяването му значително би влошило инфраструктурата на квартала, а последиците от едно застрояване биха били вредни за дълъг период от време. Разбираме, че общинските служители идват и си отиват, но те трябва да са наясно, че и носят отговорност за своите решения, с които влияят на гражданите.

Моля, несъгласните да се подпишат в петицията срещу застрояването на парцела за жилищни нужди, след което петицията ще бъде представена в Столична община. Следваща стъпка за спиране на неправомерните действия на главния архитект са съдебен иск срещу строежа, който може и да не го спре окончателно, но е в състояние да го забави до такава степен, че да е неизгоден на строителната фирма и да доведе до нейн отказ да се строи на това място. Апелирам към по-будната съвест на гражданите и това да проявят инициативност и активност по въпрос, който ги засяга.

 

 

 

 

 

 


Александър Георгиев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александър Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...