Призив за запазване на ръководството на СУ,,Иван Вазов”

Вазовци за ,,Вазов”!

Ние, Випуск 2024 на СУ,,Иван Вазов" гр.Плевен, нашите родители и учители, излизаме с призив за нормалното приключване на учебната година и дипломиране на Випуск 2024. Категорично подкрепяме начина на управление, прилаган през годините в училището ни както от ръководството, така и от учителския състав. Да, наистина, незаменими хора няма, но ние сме убедени, че ръководният състав трябва да бъде запазен по регламент поне до следващото провеждане на конкурс за нов директор на СУ,,Иван Вазов”.

Нашите родители категорично заявяват, че подходът и отношението спрямо нас, учениците, стимулира развитието ни, прави ни по-добри, по-възпитани и по-отговорни личности. В резултат на положените съвместни усилия- на ученици, ръководство и учителски състав- училището ни показва високи постижения на всички видове изпити и конкурси- областни и национални. Материалната база на училището е на изключително високо ниво.

Отправяме призив към всички бивши и настоящи възпитаници на СУ,,Иван Вазов”, към всички, които милеят за истинско образование, да подкрепят сегашното управление на институцията СУ,,Иван Вазов”. То трябва да бъде запазено поне до следващото провеждане на конкурс за нов директор. Подпишете и споделете нашата петиция!

 

 


Випуск 2024- СУ,,Иван Вазов”    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Випуск 2024- СУ,,Иван Вазов” да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...