За прозрачност при избор на доставчик на хранителни продукти в детските градини.

Настоящата петиция цели създаване на опции за родителски мониторинг, публичен контрол и при необходимост - санкция относно процесите, обществените поръчки и доставките на хранителни продукти в детските градини, които пряко касаят правата и здравето на малолетни български граждани - децата ни! 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Станислава Ташева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...