За прозрачност при избор на доставчик на хранителни продукти в детските градини.

Настоящата петиция цели създаване на опции за родителски мониторинг, публичен контрол и при необходимост - санкция относно процесите, обществените поръчки и доставките на хранителни продукти в детските градини, които пряко касаят правата и здравето на малолетни български граждани - децата ни! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Станислава Ташева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...