За повишаване на безопасността на пешеходците в старата част на Велико Търново

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Стоян Рачков

гражданин на Велико Търново

Подкрепено от: 
Приложение №1: Подписка - Търговски обекти и организации, подкрепящи инициативатаПриложение
№2: Подписка - Граждани и гости на Велико Търново, подкрепящи инициативата

Относно: Видоизменяне на три пешеходни пътеки по протежението на улица “Стефан Стамболов”, главна за стария град на Велико Търново, в повдигнати пешеходни пътеки с цел повишаване безопасността на пешеходното движение, ограничаване на скоростта на превозните средства и ограничаване на неблагоприятния шум от трафика.

Това предложение ще бъде представено в 3 точки
Въведение
Запознаване с проблемите
Решение

Приложение №1: Търговски обекти и организации, подкрепящи инициативата Приложение №2: Граждани и гости, подкрепящи инициативата

Въведение

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,чрез следното предложение бихме искали да ви запознаем с конкретна проблематична обстановка по протежението на ул. “Стефан Стамболов”, засягаща физическото и психическото здраве, благополучието и живота на жителите, гостите и туристите на град Велико Търново. Систематичното неспазване на закона за движение по пътищата от водачи на МПС, изразяващо се в шофиране с превишена скорост, изпреварвания, включително през пешеходни пътеки и периодично отнемане на пешеходно предимство на съществуващите към момента три пешеходни пътеки по участъка на ул. “Стефан Стамболов” между пл. Велчова Завера и хотел “Болярски”, застрашават пряко живота и здравето на всеки пешеходец и участник в движението. Също така тази отсечка е редовно използвана за демонстративно шофиране, причиняващо несъразмерни за трафика нива на шум, които пречат на благополучието и спокойствието на всички прилежащи бизнеси, търговци, жители, пешеходци и гости на нашия град.

Запознаване с проблемите

Улица “Стефан Стамболов” е главна и жизненоважна улица за старата част на Велико Търново. Тя единствена свързва кварталите “Света Гора”, “Асенов”, “Варуша-Юг” и части от “Варуша-Север” с центъра и останалите части на града. Тя се използва и като важна част от маршрут до с. Арбанаси и гр. Горна Оряховица. Чрез пл. “Велчова Завера” и ул. “Опълченска”, ул. “Стефан Стамболов” става част от северен вход и изход на гр. Велико Търново. В следствие на тези условия, тя е улица с натоварен автомобилен трафик.Тя е основен туристически и пешеходен маршрут, тъй като води до много на брой паметници на културата и обекти от национално историческо и културно значение. По протежението й има концентрация на заведения, търговски обекти, услуги, туристически атракции и културни събития. От това следва, че тя е особено натоварена и откъм пешеходен трафик. По нея често преминават големи туристически групи, включително и такива, състоящи се от деца и ученици.Към настоящето, ул. “Стефан Стамболов” в участъка си между хотел “Болярски” и пл. “Велчова Завера” може да бъде законосъобразно пресечена от пешеходец на три места. Първата пешеходна пътека, която е с изтрита маркировка и е необозначена като такава в западна посока се намира непосредствено преди пл. “Велчова Завера” при “Музей на Илюзиите”. От двете й страни прилежащите тротоари са изключително тесни, което често кара разминаващи се хора да слизат и вървят по пътното платно. В пиковете на туристическия сезон, но и в празнични дни, често се оформят опашки пред “Музей на Илюзиите”, което затвърждава и усложнява проблема. Тази пешеходна пътека е от особено значение, тъй като е единственият законосъобразен начин, по който може да се пресече, за да се стигне до и от източния край на “Самоводската Чаршия”. Втората пешеходна пътека се намира непосредствено преди сградата, позната като “Старата поща” и срещу къща за гости “Стамболов”. Идвайки от запад, тя е единственото удобно и законосъобразно място, по което може да се пресече, за да се стигне до заведения и търговски обекти от другата страна на пътното платно. Също така тя, чрез пешеходен маршрут, води директно до средата на “Самоводската Чаршия”. Бидейки в средата на участъка, по който голям брой водачи на МПС не спазват наложените ограничения за скорост, тя е и сред най-опасните пешеходни пътеки. Често се наблюдават дори незаконни и опасни изпреварвания през нея.Третата пешеходна пътека е разположена непосредствено след хотел “Болярски” и в западния край на “Самоводската Чаршия”. Тя е натоварена, тъй като е най-явният пешеходен маршрут, водещ до туристическата улица и квартал “Варуша - Север”. Опасна е по същите, гореизброени причини. Тя технически пресича две улици - “Стефан Стамболов” и “Георги С. Раковски”. Те по средата си биват разделени чрез висока каменна подпорна стена, която прави видимостта на пешеходците и водачите силно ограничена. При пресичане от север на юг, въпреки че върви по една непрекъсната пешеходна пътека, за да пресече безопасно, пешеходецът трябва да спре в средата й и да наднича иззад каменния зид, за да се увери, че не се задава кола от изток. По тази причина превозните средства, движещи се в западна посока, виждат в последния момент дали се задава пешеходец. Тротоарът от другата, южна страна, е много тесен и, поради разположението на няколко търговски обекта в близост до пешеходната пътека, се оформя участък с голяма концентрация на пешеходци. Водачите на МПС трудно различават дали някой има намерение да пресече, когато въпросният човек се намира в тълпа.

Предложено решение

Предложеното решение цели да създаде условия за увеличаване на безопасността на всички участници в движението, ограничаване на проявите на превишена скорост, изпреварвания и демонстративно шофиране, както и за намаляването на нивата на шум, произведени от тези прояви и следователно увеличаване на спокойствието и комфорта на бизнеси, жители и гости. Чрез видоизменяне на съществуващите три пешеходни пътеки в “подвигнати пешеходни пътеки”, съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. (ДВ, бр. 25 от 2012г.) смятаме, че ще се създадат условия за решаването на гореспоменатите проблеми. Физическите намеси от такъв тип регулират по пасивен начин скоростта на движение и са по-надеждни в това от наличието единствено на пътни знаци. Намаляването на скоростта в участък от улица с жизненоважно значение за целия стар град на Велико Търново би увеличило безопасността не само на жителите, но и на десетките хиляди туристи, посещаващи града ни ежегодно. Такава намеса би направила старата част на Велико Търново едно по-приятно място за разходки, отдих и живот. Изпълнението на това предложение би създало условия за увеличение на посетителите в този участък, което е икономически благоприятно за всички афектирани бизнеси, които са над 40 на брой.Това предложение излага следните мерки като нужни за решаване на изложените в точка 2 проблеми:1. Видоизменяне на наличните пешеходни пътеки в “повдигнати пешеходни пътеки”2. Ясното им обозначаване чрез пътна маркировка, обозначителни знаци и чрез осветителни тела съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. (ДВ, бр. 25 от 2012г.)3. Периодични посещения и огледи от органи на реда с цел повишаване на вниманието на водачите на МПС и подсигуряване за спазването на правилата за движение.

Благодарим Ви за отделеното внимание.

С УВАЖЕНИЕ,

СТОЯН РАЧКОВ