Заедно за повече дървета вместо бетон във Вердикал (Банкя)

ПЕТИЦИЯ

     В подкрепа на съществуващите брези и др. видове дървета и храсти и против тяхното премахване заради предстоящ проект за изграждане на огромна сграда, атракциони и др. съоръжения, изискващи солидни бетонови основи в район със сериозни подпочвени води, предназначен за трайно озеленяване, намиращ се в град Банкя - квартал Вердикал (между бул. Варна и ул. Окол).

     Искаме залесяване с още дървета (брези и борчета), които предотвратяват свлачищните процеси и благоприятстват за микроклимата и хигиенните условия за отдиха на населениeто и не искаме бетон!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мария Недялкова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...