ПОДПИСКА ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН СРЕЩУ ПРЕДСТОЯЩО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА

"Настоящата Подписка е гражданска инициатива от жителите на Община Сливен срещу необосновано повишената цена на ВИК услугата от 50% до 3.50лв./куб.м. предложена от ВИК Сливен - ООД на КЕВР за утвърждаване от 1.03.2023г.

Апелираме към всеки несъгласен с така предложеното увеличение на цената на водата в Община Сливен да подкрепи настоящата петиция, която ще бъде внесена в КЕВР и ще бъде взета под внимание при обсъждане на предложението, както и до Омбудсмана на Република България."

След тази подписка, уважаеми жители на Сливен и региона, КЕВР се съобрази със Становището на Омбудсмана на Република България г-жа Диана Ковачева и нашите подписи, и увеличи цената на водата само с 0.38лв за куб.м. и вместо исканите 3.50лв, цената стана 2.76лв, но само до края на годината!

Е, вече сме в този период, в който отново се иска увеличение с 40 процента цената на водата в Сливен от 1.01.2024г., което се изразява с над 1лв за куб.м.

 Дори Обмудсмана на Републиката пита днес "ще доведе ли до подобряване всеобщия достъп на вода за населението в града и околните села?" предстоящото увеличение.

Днес отново апелираме да си отстоим гражданските права и да имаме цена на водата, която отговаря на качеството на предлаганата ни услуга! 

Ще изготвим както в началото на годината Становище и заедно с нашата Подписка ще го внесем до Омбудсмана на Република България и КЕВР. 

Не разполагаме с много време. Имаме 14 дневен срок да обжалваме предстоящото увеличение!

Затова моля, подписвайте!

Заедно можем повече! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Пепа Генчева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...