ПОДПИСКА ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН СРЕЩУ ПРЕДСТОЯЩО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА

Настоящата Подписка е гражданска инициатива от жителите на Община Сливен срещу необосновано повишената цена на ВИК услугата от 50% до 3.50лв./куб.м. предложена от ВИК Сливен - ООД на КЕВР за утвърждаване от 1.03.2023г.

Апелираме към всеки несъгласен с така предложеното увеличение на цената на водата в Община Сливен да подкрепи настоящата петиция, която ще бъде внесена в КЕВР и ще бъде взета под внимание при обсъждане на предложението, както и до Омбудсмана на Република България.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Пепа Генчева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...