Запазване на катедра "География, регионално развитие и туризъм" към Факултета по природни науки на ШУ "Еп. К. Преславски"

 Най-лесно е да се закрие нещо, много по-трудно е да се опази. Такъв е и случая с катедра "География, регионално развитие и туризъм" на Шуменски университет. Катедра с нас 30 годишни традиции, утвърдила се в научните среди и създала кадри, разпространяващи географията не само на територия на Българи, но и в чужбина. В последните години развитието на географията в България е повод за различни научни конференции, от които е част и ШУ. Това оказва своето положително влияние както за  Университета, така и за града. Разформироването на тази катедра би довело до негативи за града,  университета и географията като наука. Моля, с подписа си да подкрепите запазването на една академична общност, устояла на трудностите на времето в което живеем.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Екатерина Дойчева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...