ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН НА НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „ПЛИСКА“, НАХОДЯЩ СЕ В ОБЩ. КАСПИЧАН

Общински съвет Каспичан с подкрепата на Кмета на Община Каспичан, кметствата и кметските наместничества на територията на Община Каспичан, инициира подписка  в подкрепа на Декларацията за предоставяне за безвъзмездно управление на имот държавна собственост-Национален историко-археологически резерват „Плиска“, приета с Решение № 592 по Протокол №41 от 21.12.2022г.  на Общински съвет Каспичан.

Пълен текст на Декларацията за предоставяне за безвъзмездно управление на имот държавна собственост-Национален историко-археологически резерват „Плиска“  е достъпна на страницата на Община Каспичан.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Община Каспичан да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...