За съвременни и безопасни детски площадки за всички деца в София

В София има над 1800 детски площадки и огромната част от тях са за ремонт или подмяна. В момента наличният бюджет на разположение на районните администрации е крайно недостатъчен и едва стига за поддръжка, а за нови, съвременни, отговарящи на стандартите площадки, изобщо не остават пари. 

Когато се признае, че детските площадки в София са приоритет, със сигурност от Столична община могат да осигурят необходимите за тях пари. 

Ние искаме безопасна и развиваща среда за децата ни! Такава, в която да се развиват, а не да оцеляват! 

Нека поискаме от Столична община през 2023 децата да са приоритет и да се осигурят средства за съвременни и безопасни детски площадки, но не на парче, а навсякъде и за всички деца! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Да, България да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...