Народът има думата: Да бъдат ли намалени заплатите на депутатите?

До министър-председателя на България

До президента на България

До председателя на Народното събрание

До всички парламентарно представени партии

До средствата за масово осведомяване

 

П    Е    Т   И   Ц   И   Я

Петицията е инспирирана от възнагражденията и привилегиите, с които се ползват народните избранници, които по мнение на част от обществото, са незаслужени и неоснователни. В момента основната заплата на депутат е 5145 лева, като за участие в комисия получават надбавки. Най-високо възнаграждение взима председателят на НС - над 10 000 лева. Възнагражденията на народните представители се равнява на 3 средномесечни заплати в обществения сектор, показват данни на НСИ. 

Темата назря покрай старта на новия парламент и невъзможността депутатите да изберат свой председател цели 3 дни. Подобна е ситуцията и при избора на председатели на 3 парламентарни комисии. Това доведе до вникване и изчисляване на това колко струва на обществото един депутат.

Ето разчета: 

1 депутат за 1 ден ни струва 245 лева.
240 депутата за 1 ден ни струват 58 800 лв.
240 депутата за 3 дни ни струват 176 400 лв.

С оглед на ефективността на работата им това са огромни суми, които будят недоволство у хората. За всички е ясно, че когато един депутат живее в охолство, той няма как да бъде адекватен представител на народа, който живее с по 1000-2000 лв. на месец и трябва да покрива нуждите си. 

Тази петиция има няколко цели:

1) Произвеждане на Национален референдум с 3 въпроса:

? Дали трябва да бъдат намалени заплатите на депутатите?

??  Дали те трябва да бъдат вързани към минималната работна заплата и един депутат да получава такава в размер на 4 заплати. Председателят да получава заплата в размер на 6 МРЗ, а заместниците му  - в размер на 5.

Народните представители са временно овластени хора от народа и трябва да знаят как Суверенът живее с между 1000 и 2000 лева заплата на месец, дори и с по-малко. 

??? Един депутат да може да участва само в 2 поредни парламента. 

2) Петицията предлага премахването на привилегиите на председателя на НС и заместниците му. Става дума за охраната от НСО и ползването на автомобили, както и заплащане на горива за използване на лични автомобили. Също така премахване на всички финансови надбавки, както и използване на ведомствени станции по Черноморието и в планината на силно занижени цени, да се допуска отстъпка от осреднените с не повече от 30%. Не е адекватно богатите да получават всевъзможни отстъпки, а хората с ограничени доходи да плащат скъпо и прескъпо.  

3) Премахване на изключително ниските цени в стола на Парламента, където народните избраници се хранят на нереално ниски цени. Заведението/ята да бъдат избирани чрез Закона за обществените поръчки и да са търговски дружества, а не ведомствени обекти.    
 

4) Незабавно премахване на т.нар. "депутатски паркинг", както и отпадане на опцията за безплатно паркиране.

С подписването на Петицията, Вие приемате и подкрепяте всички точки, изброени в нея. След събирането на значителен брой подписи, които да я превърнат в представителен документ, тя ще бъде внесена в НС, МС, Президентство.

 

          Време е Народът да има думата и да бъде питан за важните неща! 


Владимир Христовски    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Владимир Христовски да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...