Молба към Деканското Ръководство на МФ, СУ

Петицията е създадена в подкрепа на молба към Деканското ръководсво на Медицински факултет към СУ.

Молбата е във връзка с искане за преразглеждане на Чл.82, ал. (7) от Правилник за устройството и дейността на Медицински факултет на Софийски университет, а именно - невъзможността за записване на горен курс от студент с невзет изпит от предходната учебна година. 

Тази практика засяга голяма част от студентите на нашия факултет и ние, организаторите на тази молба и петиция, бихме били благодарни на всеки, който се отзове. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Студенти от МФ, СУ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...