Петиция против механичното обединяване на висши учебни заведения

Подготвяното окрупняване на университети е в противоречие със заложената в Стратегията за развитие на висшето образование идея, че обединяването на висши училища ще става единствено на доброволен принцип, чрез създаване на консорциуми за висше образование, без загуба на тяхната правосубектност.

Не е възможно предвижданите образователни промени да доведат до повишаване нивото на висшето образование. Намаляването на „количеството“ на университетите няма да доведе до повишаване на „качеството“. Напротив - то ще се влоши от механичното сливане на университети. Качеството на висшето образование е функция от компетенциите на академичния състав в съответния университет. В това отношение обучението в МГУ е гарантирано и международно признато. Потвърждава го и класацията на Станфордския университет (САЩ), в която преподаватели от МГУ за втора поредна година са сред престижните два процента топ учени в света с най-голям принос в развитието на съвременната наука.

МГУ „Св. Иван Рилски“ е институцията, олицетворяваща връзката между образование, наука и бизнес. Заличаването на подобен университет, чрез предвижданото преструктуриране на висшето образование ще доведе до загуба на идентичност. Университетът е разпознаваем с името си в целия свят и включването му в нова мегаструктура би довело  до рязко намаляване на бъдещите български и чуждестранни кандидат-студенти и докторанти, което означава за България в бъдеще зависимост от внос на специалисти от чужбина. Това означава зависимост от чужди кадри на основополагаща за България индустрия. Това е удар не само срещу МГУ, но и срещу минерално-суровинния и енергиен отрасъл, срещу възможността за бъдещо развитие на България и в края на краищата - срещу националната ни сигурност. Няма как да има такава сигурност без използване на собствените суровини и възможности от български специалисти.

Академичният съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“ категорично не приема преструктуриране на висши училища в Република България под формата на административно сливане на университети.

Р България не трябва да бъде лишена от единствения университет, който обучава необходимите кадри за минерално-суровинната и енергийна промишлености. Подобна стъпка ще се отрази катастрофално на бъдещото икономическо развитие на страната.

От създаването си през 1953 г. до днес, кадрите, които университета е обучил, са високообразовани и ефективни професионалисти. Те проектираха, формираха, надградиха и развиват цялата база, както и производствено-технологичния цикъл на минерално-суровинната   и енергийна индустрия не само в България, но и по света. Чуждестранните студенти и докторанти, завършили МГУ „Св. Иван Рилски“ (граждани на Европа, Азия, Африка, Централна и Южна Америка), със  знанията и уменията получени в МГУ, създадоха минерално-суровинна и енергийна индустрия в собствените си държави. От 1953 г. до днес кадрите на МГУ в България и чужбина са в основата, върху която светът гради своя просперитет и благоденствие. Това е така, защото полезните изкопаеми са материална основа и суровинна база за изграждане и развитие на човешката цивилизация.

МГУ „Св. Иван Рилски“ е уникално учебно заведение със специфични професионални направления за България. Нещо повече, в Европа има само три подобни тясно специализирани университети, подготвящи кадри за минерално-суровинния и енергиен отрасъл. Това са Минната академия в гр. Фрайберг (Германия), Минен университет Льобен (Австрия) и Национален минен университет в гр. Днепропетровск (Украйна). Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ традиционно работи в тясно сътрудничество с тях, реализирайки съвместно научноизследователски и приложни проекти, както и образователна мобилност на преподаватели, студенти и служители по Еразъм.

Не само в България, а и в ЕС, след ковид и енергийната криза ще избухне най-силната - свързаната с недостига на суровини, със суровинната зависимост на Европа, а и със зависимостта на отрасъла от кадри от трети страни. Това означава липса на възможност за технологичен напредък, дори забавяне развитието и изпадане на ЕС в технологична зависимост. Разработването и развитието и на най-модерните технологии от най-мощните университети и изследователски центрове не би било възможно без необходимите за тях суровини. В решаването на тези проблеми е мястото на уникалните и малкото останали в ЕС висши училища, като МГУ „Св. Иван Рилски“. Напредналите държави в Америка и Азия не закриват, а всячески подкрепят университети и изследователски центрове, осигуряващи кадри и технологии за развитие на икономиката със собствени суровини. 

Правилният подход е използване на различни форми на сдружаване, чрез сключване на договори за партньорство при което университетите запазват своята юридическа самостоятелност.

Разчитаме, че уважението към образователните традиции в минерално-суровинния и енергиен отрасъл и здравият разум ще надделеят и няма да се допусне да бъде заличено лицето на минно-геоложкото образование в България, което съществува успешно вече близо 70 години. В този смисъл Ви молим да ни подкрепите, като подпишете настоящата петиция.

Днес, повече от всякога сме длъжни да си припомним и следваме завета на Св. Иван Рилски: „Бъдете единни и имайте мир помежду си“!


Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...