Ревизии,проверки и достъп до общинските приюти и клиниките към тях

Регулярни ревизии и проверки на общинските приюти и клиниките към тях в присъствието на граждани,доброволци или членове/представители на НПО.

Свободен достъп на граждани,доброволци,членове на НПО на територията на приюти и клиниките към тях ежедневно и без ограничения.

Достъп до досиета ,документи и видеозаписи за внесени сигнали.

Контрол върху изпълнение на кастрационните програми и проверки и контрол за спазване на закон за защита на животните отново в присъствието на граждани,доброволци и/или членове на НПО.

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Агнес Костова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...