ПОДКРЕПА за становището на съдиите от СРС, подкрепено от адвокатите от САК за предприемане на спешни мерки за ефективна реализация на електронното правосъдие и утвърждаване на законността!

Уважаеми колеги,

Призоваваме Ви да обединим усилията си и заeдно съдии, съдебни служители, адвокати, преподаватели, правници, да положим всички усилия да съформулираме необходимите спешни мерки, които да доведат до възстановяване на нормалните условия за правосъдие в България!

Бъдете активни и се обединявайте, борбата за правото започна!

Призоваваме всички активни участници в правораздавателния процес да се включат в общите усилия по изработване на конкретни мерки, които ще направят възможно електронното правосъдие.

В тази връзка насърчаваме всеки от Вас в срок до 15 септември 2021 г. да представи своите конкретни предложения за подобряване на двете системи, като ги изпрати до Съюза на съдиите в България (office@judgesbg.org) и Софийски адвокатски съвет (register@sak-sas.bg).

Софийски адвокатски съвет и

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ   

КОПИЕ ДО: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО  

СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИ ОТ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото:

- Отчитаме провала на Висшия съдебен съвет през целия си мандат да осигури годно електронно правосъдие въпреки законовите си задължения и многократните наши и на юридическата общност призиви;

- Изразяваме съпричастността си към решението от 28.07.2021 г. на Пленума на Върховния касационен съд за необходимостта от спешни мерки за гарантиране на нормалното функциониране на съдебната система и правата на гражданите;

- Настояваме не само за незабавно решаване на проблемите, но и за понасяне на отговорност от изпълнителя и виновните длъжностни лица;

- Заявяваме готовност за свикване на Общо събрание на СРС и по-нататъшни мерки.

С протоколно решение № 448, прието на заседание от 04.08.2021 г., Софийски адвокатски съвет подкрепя обръщението на съдии от Софийски районен съд към ВСС с призив за протест срещу въвеждането на неефективна ЕИСС, като приема да информира Пленума на ВСС за компрометирания достъп до електронно правосъдие за адвокатите през ЕПЕП, за недостатъците на портала и липсата на връзка между двете системи, както и за необходимостта от продължаване на информационния поток през предишните информационни системи на съдилищата.


Съюз на съдиите в България     Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Съюз на съдиите в България  да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )