ПОДКРЕПА за становището на съдиите от СРС, подкрепено от адвокатите от САК за предприемане на спешни мерки за ефективна реализация на електронното правосъдие и утвърждаване на законността!

Уважаеми колеги,

Призоваваме Ви да обединим усилията си и заeдно съдии, съдебни служители, адвокати, преподаватели, правници, да положим всички усилия да съформулираме необходимите спешни мерки, които да доведат до възстановяване на нормалните условия за правосъдие в България!

Бъдете активни и се обединявайте, борбата за правото започна!

Призоваваме всички активни участници в правораздавателния процес да се включат в общите усилия по изработване на конкретни мерки, които ще направят възможно електронното правосъдие.

В тази връзка насърчаваме всеки от Вас в срок до 15 септември 2021 г. да представи своите конкретни предложения за подобряване на двете системи, като ги изпрати до Съюза на съдиите в България (office@judgesbg.org) и Софийски адвокатски съвет (register@sak-sas.bg).

Софийски адвокатски съвет и

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ   

КОПИЕ ДО: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО  

СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИ ОТ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото:

- Отчитаме провала на Висшия съдебен съвет през целия си мандат да осигури годно електронно правосъдие въпреки законовите си задължения и многократните наши и на юридическата общност призиви;

- Изразяваме съпричастността си към решението от 28.07.2021 г. на Пленума на Върховния касационен съд за необходимостта от спешни мерки за гарантиране на нормалното функциониране на съдебната система и правата на гражданите;

- Настояваме не само за незабавно решаване на проблемите, но и за понасяне на отговорност от изпълнителя и виновните длъжностни лица;

- Заявяваме готовност за свикване на Общо събрание на СРС и по-нататъшни мерки.

С протоколно решение № 448, прието на заседание от 04.08.2021 г., Софийски адвокатски съвет подкрепя обръщението на съдии от Софийски районен съд към ВСС с призив за протест срещу въвеждането на неефективна ЕИСС, като приема да информира Пленума на ВСС за компрометирания достъп до електронно правосъдие за адвокатите през ЕПЕП, за недостатъците на портала и липсата на връзка между двете системи, както и за необходимостта от продължаване на информационния поток през предишните информационни системи на съдилищата.


Съюз на съдиите в България     Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Съюз на съдиите в България  да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...