Против пренатоварването на децата в училище

Ние долуподписаните,

настояваме МОН да предложи наредба, която да регулира размера на домашната работа, която е допустима учител да задава на учениците, като ги задължи да се вписват в съответните рамки:

 • Усилието, необходимо за извършването на всяка домашна работа, да бъде предварително оценено във време за работа на средностатистическия ученик от този клас;
 • Средно за седмицата усилието за домашната работа да не надхвърля повече от 15 минути за учебен час;
 • Всяка домашна работа сама по себе си да не надвишава повече от 30 минути;
 • Изключение се допускат до 2 пъти в учебен срок, когато домашната работа (или проект) да не изисква повече от 4 часа усилие.
 • Изключение се допуска само за профилираните предмети в профилираните паралелки и училища, както и в 12-ти клас.
 • За всеки учебен ден общата маса на необходимите в час учебни материали и пособия, които ученикът трябва да носи, да не надхвърля 5кг.

Мотиви:

Ако един клас има 6 учебни часа през деня, 15 минути за подготовка биха означавали час и половина подготовка за деня. Предвид, че учениците прекарват половината ден в училище, а след това трябва да пътуват, да се нахранят, да починат, да играят, да си направят тоалета, да си изпълнят домашните задължения и да имат време за себе си - за своето нравствено и духовно развитие, за занимания по интереси, професионално ориентиране и т.н. смятаме, че 90 минути е една балансирана и здравословна времева рамка за учене, така че човек да се развива пълноценно. Липсата на такава рамка създава предспоставка определени учители (които може и да са повече от един) да натоварват допълнително учениците, с които да възпрепятстват тяхното нормално психично и нравствено развитие. За нас здравето - психично и физическо - на децата ни и техните връстници е от първостепенно значение и има приоритет пред претенциите на определени учители за важността на предметите, по които преподават.

Очакван ефект:

 • Да се оптимира учебното съдържание, така че по-голямата част от учебния материал да се усвоява в учебните часове и в учебно време;
 • Да се отсее важното от второстепенното съдържание;
 • Да се премести съдържание от пренатоварените класове в други (пети клас);
 • По-добро взаимодействие между учители, деца и родители, поставено върху основите на взаимно уважение. Считаме, че в момента този баланс е нарушен;
 • По-добро усвояване на материала, тъй като след като бъде премахнато пренатоварването на децата, те ще могат по-концентрирано да усвоят важните уроци;
 • Подобряване на общественото здраве при децата и родителите;

Против пренатоварването на децата в училище    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Против пренатоварването на децата в училище да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...