ПРОМЯНА НА ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА В БГ в полза на гражданското общество

 


                        П Е Т И Ц И Я
     за промяна на съдебната система в РБ

       в полза на гражданското общество

https://drive.google.com/file/d/1jcskrWC1ZGWSsOImi49OmBn6PEioyBKd/view ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  В Република България са погазени основни демократични принципи на правовата държава - пропорционалност, предвидимост, равен достъп до съд

    "Кой, ако не ТИ? Кога, ако не СЕГА"?!     


     Необходими правила
:

     1. Нормативно задължение за периодичен психопреглед и на членовете на ВСС, и на всички магистрати - длъжни да представят начално удостоверение за психопреглед по чл.162 (6) ЗСВ!      

     2. Изваждане на прокурорите от съдебната система или поне от ВСС, премахване на политическата квота във ВСС от 11 членове и заместването и с минимална от 4 или 5 човека, пряко избирана, гражданска такава! * Първа номинация - настоящ член на ВСС Атанаска Дишева

     3. Мандатност и пряк избор на всички първо- и второинстанционни съдии и съдебни заседатели в БГ. Въвеждане на минимална възрастова граница поне 30-35г. за придобиване на житейска зрялост /да има какво да губят при изгонване от Темида/!

     4. Актовете на ИВСС - единствено компетентните да разследват и свалят имунитет на магистрати и актовете на КПКОНПИ,        да могат да се обжалват пред съд и от граждани /а не само от ПРБ/.

     5. ЗИД на АПК от 2018г. – противоречи на правни принципи за предвидимост, пропорционалност, равен достъп до съд. Предложен е от лица в конфликт на интереси /ЗАМ. АР на ВАС и АР на отделение на ВАС/.

     6. Президентът на РБ да има право и да номинира, и да спира предложенията на ВСС за назначаване на „тримата големи“.

     7. Право на ПРЯКА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА за всеки БГ гражданин!  

 

    ---  

 

  Аргументи:  

    (1)   След осъждане в свой отговор по ЗДОИ ВСС призна: За членовете на ВСС никога не е имало и до момента няма нормативно задължение за провеждане на психопреглед?!

    Виж АД 962/ 2014 АС Плевен, АД 5503/ 2015г. ВАС, АД 808/2015г. на АС Плевен, АД 10255/ 2016г. на ВАС, след осъждане по ЗДОИ в АД 1249/ 2018г. на АССГ, ИВСС отговори с невероятния отговор – „степента на стрес и на административния ръководител, и на ... хигиенистката на ИВСС е еднакъв – 2 от 5“?!...

  (2)   Вж. Приложение 1 – Венецианска комисия; 2 - САЩ съдия

  (3)  На въпрос по ЗДОИ „Имат ли имунитет и несменяемост, как се избират, от кого, как се провеждат дисциплинарни производства за съдиите и прокурорите в останалите държави на ЕС“ Министерство на правосъдието в БГ отговори – „ НЕ СМЕ КОМПЕТЕНТНИ“?!  

   (4)  Понастоящем, само ПРБ била "компетентна" да ги обжалва /активна правна легитимация/, защото жалбите срещу неправомерни действия на представителни на Темида „не засягали пряко пострадалите субекти“ - исканията били „сигнали“, а не жалби?! И само ПРБ можела да води дела срещу засягане на „правосъдието“?

   (5) От 01.01.2019г. със ЗИД на АПК от 2018г. се създадоха невъзможни за преодоляване финансови, интелектуални, времеви и технологични бариери за гражданите, с недопустимата от правна гледна точка причина – „облекчаване на ВАС“?

   (5.1.) ВАС не е субект, притежаващ емоции, за да има защитен законов интерес от „умора“.

   (5.2.) По ЗДОИ изисках и получих отговор – няма нито едно оплакване на съдия или служител до АР на ВАС?

   (5.3.) АР на ВАС не се е обърнал дори веднъж за проблем с „уморените“ си колеги към компетентния орган Служба трудова медицина. Нпр. за психопреглед на оплакващ се... Ако бе искал да позволи нормална работа, трябваше да се обърне към ВСС и да поиска разширяване на дейността на ВАС – заради засиления интерес на жалващото се ОБЩЕСТВО!   Конфликт на интереси е да вдигаш такси за да спреш гражданите, да не те занимават, при положение че си и АР /чиновник/, и съдия /магистрат/ в този съд?! В момента освен такси, обжалването на актовете на държавните органи се опосреди и със задължителното приподписване от адвокат, без значение какъв? Като се допусна и жалба без посредник, ако жалбоподателят е „компетентен“ юрист“?... Това дискриминационно правило, при двуинстанционния АПК съдебен процес, бе въведено в конфликт на интереси от страна на двама съпредложители – тогавашните административни ръководители на ВАС и второ строително отделение на ВАС – Боян Магдалинчев и Георги Чолаков. Така се погази принципа на пропорционалност, предвидимост и достъп до съд. Как нпр. ще обжалваш общ или подзаконов административен акт, предоставящ неправова адвокатска привилегия, ако ... нямаш правно образование? Колко адвоката биха приподписали /=330лв.!/ жалба срещу крещящо скандален акт по ЗДОИ на привилегированите ВСС, ГП на РБ, Министър-председател на РБ или Президент на РБ?!

  Вж. АД 10255/ 2016г. ВАС, АД 8904/ 2018 на АССГ /досега неизпълнявано и осуетявано от ВАС/, АД 962/ 2014г. - нагло обезсилено по волята на ГП на РБ с АД 5503/ 2015г. на ВАС, АД 808/ 2015г. и АД 565/ 2019г. на АС Плевен срещу недопустим скандален мълчалив отказ на ГП на РБ...

   (6) Президентът, пряко избиран и представляващ Гражданското общество, нямал право да спира дори незаконен указ на ВСС?! Нямало нормативно указан ред за проверка на документите, на база на които „недоказано психично здравите членове на ВСС“, с наполовина членство на политическа квота /11/, са извършили избора на някого от тримата големи – АР на ПРБ, ВАС и ВКС?!  

  Доп.: В РБ 30г. никой още не знаел, кой има качеството „работодател“ на самите магистрати?!...

https://news.lex.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81/

  Вж Приложение 3 - отговор по ЗДОИ на Президент РБ и ВСС

    (7) Цивилизовани държави имат такова признато право за обществен контрол над законодателната власт. В БГ – гражданите сме били „неуки“ и сме щели да задръстим КС с жалбите си?! Всъщнодт, политиците ни „гасят огън с разпалването му“. Вместо да създадат нормално преодолима бариера за допустимост, те отхвърлят изцяло възможността за граждански контрол над некачествената си работа...     

 

   Приложение 1

    Съдът на ЕС: Съдебните съвети трябва да са независими от изпъпнителната и законодателната власт!

   https://defakto.bg/2019/11/25/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-3/?fbclid=IwAR3rJDX-LmZYnW-jInbp-NUzCCvtf2ffTlYperq775gwgasjkimO36gfiD 

     Приложение 2  

    Съдия от САЩ:

    1. Дори в Косово има два отделни "ВСС" - само за съдии и само за прокурори. Не може прокурори да гласуват за бюджета на съда;

    2. Съдиите се избират пряко /мандатно/ от гражданите, осъзнавайки големия РИСК да не бъдат преизбрани;

    3. В много страни във ВСС има Гражданска квота! 

    4. Прокурорите в САЩ са децентрализирани и може губернаторът на щата да поиска разследване на един щатски ГП от друг съседен такъв! * За имунитет не говори въобще - НЯМАТ. А ГП на САЩ е и обикновен правосъден министър /чиновник/...🤐 БЕЗ КОМЕНТАР ...

    https://defakto.bg/2019/11/16/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b5%d0%b4/?fbclid=IwAR1AEbHDZB_5rDK8_UXwJ4-l0CPrOU0Dc2aX7JV4U3bU-zHpE6S-ZYh2vOE

     Приложение 3

     Приложение 4

     /Жалба до ИВСС за максимална глоба на АР на ВСС, който не внася жалба до съда от 14.09.2017г. досега?!/

      НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ В БГ!

   /FWD: По компетентност на ВСС 08 декември 2019, 04:32

    От:   <strahilt@mail.bg>

    До:  ИВСС  <ivss@inspectoratvss.bg>

    Копие:  Венецианска комисия - секретар  <venice@coe.int>, Венецианска комисия - медии  <pressunit@coe.int>, Президент РБ  <priemna@president.bg>, ОП София  <sop@prb.bg>, АП София  <apelativ@prb.bg>, Сф Гр Прок  <sgp@prb.bg>, Психоболница Курило  <account_kurilo@abv.bg>, НЦЗОА - Хинков  <ncpha@ncpha.government.bg>, Биволъ  <contact@bivol.bg>   ДО: ИВСС КОПИЕ: ВЕНЕЦИАНСКА КОМИСИЯ ЕС, ....

     И С К А Н Е за Н Е З А Б А В Н А ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА МАКСИМАЛНА ГЛОБА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АР НА ВСС "Слепият не съди за цветовете", римска поговорка "Съдебните съвети да са независими от политиците, реши Съдът на ЕС"

    https://www.mediapool.bg/sadebnite-saveti-tryabva-da-sa-nezavisimi-ot-polititsite-reshi-sadat-na-es-news300622.html 

    "Дори в Косово има ДВА съвета - един на съдиите и един на прокурорите"

     https://defakto.bg/2019/11/16/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b5%d0%b4/?fbclid=IwAR12m_nhMSdBasWnltAEKg6ZT0wQnestM-FjbN0n9FtADFJkJ_u_dssDnIU 


    Прилагам линк към цялостен текст и документи:

https://drive.google.com/file/d/1jcskrWC1ZGWSsOImi49OmBn6PEioyBKd/view

 


Страхил Тодоров /Гражданско общество за демокрация и правов ред/    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Страхил Тодоров /Гражданско общество за демокрация и правов ред/ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook