Петиция за продължаване на информационните и природозащитни дейности на Зелени Балкани в Посетителски център „Поморийско езеро”.

Скъпи приятели и съмишленици,

Настоящата петиция цели съхраняване на гражданския характер, природозащитни цели и добри практики в управлението на Посетителския център Поморийско езеро. Към 20.08.2020 г. съгласно договор от 29.05.2015 г. Центърът трябва да премине в ръцете на  община Поморие. Зелени Балкани като инициатор за създаването на Центъра изразява желание за подписване на Анекс, който позволява стопанисването на Центъра за поне следващите 3 години.

117838079_10157509436794327_1070432895442744838_o1.jpg

Зелени Балкани като организация в обществена полза се явяват гарант, че Центърът и занапред ще бъде използван за природозащитни цели, за които е изграден и че ще бъде използвана експертизата на организацията, свързана с образователни и природозащитни дейности.

Настояваме за конкретни доказателства, че Посетителският център ще продължи да изпълнява природозащитните и образователни цели, за които е създаден, каквато е волята на донора, финансирал проекта - Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка. Изпълнението на функциите на Центъра изискват експертен потенциал, какъвто община Поморие - няма. Ето защо нямаме гаранции, че Центърът ще продължи да изпълнява обичайните си дейности, както до момента.

Призоваваме всички граждани, милеещи за природа и образование, да подпишат петицията, като по този начин се явят гарант за опазване на биоразнообразието в Поморийско езеро, което е от общоевропейско значение.

Подпишете подписката и подкрепете Зелени Балкани да продължат да стопанисват Посетителски център „Поморийско езеро”.

Повече информация тук:

През 2010 г. отваря врати Посетителски център Поморийско езеро, който е иницииран от проект на Зелени Балкани, финансиран от GEF (Глобалния екологичен фонд) чрез Световната банка. Теренът, върху който е изграден Посетителският център, е публична-общинска собственост и е предоставен от община Поморие. Тъй като общински имоти не могат да бъдат предоставяни за ползване за повече от 10 години, след одобрение от Общинския съвет, е сключен договор между Община Поморие и Зелени Балкани, с който е учредено право на ползване на Посетителския център от Зелени Балкани за срок от 10 години. По волята на донора функциите на Посетителски център Поморийско езеро са единствено и само образователни и природозащитни и не могат да бъдат променяни докато съществува Посетителският център.

От 25 години Зелени Балкани работи на Поморийско езеро за опазване на природата и възстановяването на местообитанията на редки видове. За този период благодарение на помощта на над 450 доброволци и международни донори, между които Глобалния фонд за околна среда към ООН и програмите на ЕС за извършени многобройни дейности и са постигнати значими резултати, по-важните от които са: ·        Обявяване на защитена местност Поморийско езеро по Закона за защитените територии /Заповед No.РД-31 от 23.01.2001 г., бр. 16/2001 на ДВ/;

·        Възстановяване на местообитанията и спасяване на редкия вид птица гривеста рибарка от изчезване. До 1996 год. от този вид бяха останали само 6 гнездящи двойки. Това ни провокира да стартираме дългосрочна програма за възстановяването му. Изградени са 8 земносипни острова с обща площ 3500 кв.м и днес четвърт век по късно числеността на птиците достигна над 3000 гнездящи двойки и видът не само, че беше спасен, но и колонията в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Този наш успех беше признат от световни и европейски експерти и международни организации като Секретарията на Рамсарската конвенция, Европейската комисия, Global Environment Facility, World Bank и др.;

·        Възстановяване местообитанията и на други редки и защитени видове птици като саблеклюн, кокилобегач, речна и белочела рибарка и др.;

·        В изпълнение на изискванията на природозащитното законодателство с привлечени от нас средства изработихме интегриран план за управление на Защитена зона „Поморийско езеро”. В изготвянето му са включени над 40 утвърдени национални и международни експерти от различни области на науката и природозащитата.;

·        Отбелязване на важни екологични дни с ученици и граждани от Поморие и други населени места Важен инструмент за изпълнението на гореописаните дейности е построеният през 2010 г. Посетителски център с привлечени от Зелени Балкани средства. Строителството на центъра и финансирано от Глобалния екологичен фонд. Сградата и помещенията на центъра за жизнено необходими за природозащитните дейности мониторинга и охраната на гнездовите колонии.

На сайта: https://greenbalkans.org/bg/Zeleni_Balkani_sa_prinudeni_da_napusnat_Posetitelskiya_si_tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7626

Във фейсбук:

https://www.facebook.com/pg/ZeleniBalkani/photos/?tab=album&album_id=10157509434604327&__tn__=-UC-R

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Зелени Балкани да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...