Петиция за продължаване на информационните и природозащитни дейности на Зелени Балкани в Посетителски център „Поморийско езеро”.

Скъпи приятели и съмишленици,

Настоящата петиция цели съхраняване на гражданския характер, природозащитни цели и добри практики в управлението на Посетителския център Поморийско езеро. Към 20.08.2020 г. съгласно договор от 29.05.2015 г. Центърът трябва да премине в ръцете на  община Поморие. Зелени Балкани като инициатор за създаването на Центъра изразява желание за подписване на Анекс, който позволява стопанисването на Центъра за поне следващите 3 години.

117838079_10157509436794327_1070432895442744838_o1.jpg

Зелени Балкани като организация в обществена полза се явяват гарант, че Центърът и занапред ще бъде използван за природозащитни цели, за които е изграден и че ще бъде използвана експертизата на организацията, свързана с образователни и природозащитни дейности.

Настояваме за конкретни доказателства, че Посетителският център ще продължи да изпълнява природозащитните и образователни цели, за които е създаден, каквато е волята на донора, финансирал проекта - Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка. Изпълнението на функциите на Центъра изискват експертен потенциал, какъвто община Поморие - няма. Ето защо нямаме гаранции, че Центърът ще продължи да изпълнява обичайните си дейности, както до момента.

Призоваваме всички граждани, милеещи за природа и образование, да подпишат петицията, като по този начин се явят гарант за опазване на биоразнообразието в Поморийско езеро, което е от общоевропейско значение.

Подпишете подписката и подкрепете Зелени Балкани да продължат да стопанисват Посетителски център „Поморийско езеро”.

Повече информация тук:

През 2010 г. отваря врати Посетителски център Поморийско езеро, който е иницииран от проект на Зелени Балкани, финансиран от GEF (Глобалния екологичен фонд) чрез Световната банка. Теренът, върху който е изграден Посетителският център, е публична-общинска собственост и е предоставен от община Поморие. Тъй като общински имоти не могат да бъдат предоставяни за ползване за повече от 10 години, след одобрение от Общинския съвет, е сключен договор между Община Поморие и Зелени Балкани, с който е учредено право на ползване на Посетителския център от Зелени Балкани за срок от 10 години. По волята на донора функциите на Посетителски център Поморийско езеро са единствено и само образователни и природозащитни и не могат да бъдат променяни докато съществува Посетителският център.

От 25 години Зелени Балкани работи на Поморийско езеро за опазване на природата и възстановяването на местообитанията на редки видове. За този период благодарение на помощта на над 450 доброволци и международни донори, между които Глобалния фонд за околна среда към ООН и програмите на ЕС за извършени многобройни дейности и са постигнати значими резултати, по-важните от които са: ·        Обявяване на защитена местност Поморийско езеро по Закона за защитените територии /Заповед No.РД-31 от 23.01.2001 г., бр. 16/2001 на ДВ/;

·        Възстановяване на местообитанията и спасяване на редкия вид птица гривеста рибарка от изчезване. До 1996 год. от този вид бяха останали само 6 гнездящи двойки. Това ни провокира да стартираме дългосрочна програма за възстановяването му. Изградени са 8 земносипни острова с обща площ 3500 кв.м и днес четвърт век по късно числеността на птиците достигна над 3000 гнездящи двойки и видът не само, че беше спасен, но и колонията в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Този наш успех беше признат от световни и европейски експерти и международни организации като Секретарията на Рамсарската конвенция, Европейската комисия, Global Environment Facility, World Bank и др.;

·        Възстановяване местообитанията и на други редки и защитени видове птици като саблеклюн, кокилобегач, речна и белочела рибарка и др.;

·        В изпълнение на изискванията на природозащитното законодателство с привлечени от нас средства изработихме интегриран план за управление на Защитена зона „Поморийско езеро”. В изготвянето му са включени над 40 утвърдени национални и международни експерти от различни области на науката и природозащитата.;

·        Отбелязване на важни екологични дни с ученици и граждани от Поморие и други населени места Важен инструмент за изпълнението на гореописаните дейности е построеният през 2010 г. Посетителски център с привлечени от Зелени Балкани средства. Строителството на центъра и финансирано от Глобалния екологичен фонд. Сградата и помещенията на центъра за жизнено необходими за природозащитните дейности мониторинга и охраната на гнездовите колонии.

На сайта: https://greenbalkans.org/bg/Zeleni_Balkani_sa_prinudeni_da_napusnat_Posetitelskiya_si_tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7626

Във фейсбук:

https://www.facebook.com/pg/ZeleniBalkani/photos/?tab=album&album_id=10157509434604327&__tn__=-UC-R

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Зелени Балкани да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )