ЗА безопасна учебна среда! ЗА правата на преподавателите! ЗА право на избор на учители, деца и родители с хронични заболявания между присъствено и ДО обучение

     Нашата борба не е шумна и не оставя разгромени площадите… Не блокира пътища… Чертае нови, които да извървим заедно – като общност, като цялост. Тя е тиха и свята, зачената с обич и разум, с дълг и уважение, защото е борбата за един човешки живот – този на учителя, хванал за първи път ръката ти и превел те през прага на детската градина, на класната стая, на университета… Борба за живота на детенцето, белязано от хронична болест, което не може да играе на площадката с другите дете. Точно сега. И не може да влезне в класната стая, защото животът му ще бъде в опасност.                

    Не им обръщай гръб, ти, който си здрав и искаш да преподаваш и учиш присъствено. Прекрачи прага на училището и заради тези, които трябва да останат у дома. И ги подкрепи, за да го направят.

ЗА ПРАВОТО НА ИНДИВИДУАЛЕН ИЗБОР ЗА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МЕЖДУ ПРИСЪСТВЕНО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19 с поемане на децата, избрали ДО, от учители, избрали ДО.

ЗА СИГУРНА И БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗБРАЛИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ.

НА ВНИМАНИЕТО и НА: МОН, СБУ, МЗ

Уважаеми дами и господа,

На прага на новата учебна година въпросите, свързани с осигуряването на задължителните по закон здравословни и безопасни условия на труд за педагогически персонал, учениците и обслужващия персонал, гарантиращи опазване на здравето и живота им, са тема, недопустимо оставена извън обсъжданите мерки и взетите решения.

-          Задължителни маски в класове с рисков персонал и деца в риск за учителите, като същите да бъдат осигурени от училищата. В условията на пандемия, причинена от Ковид-19, хиляди преподаватели, ученици, студенти, персонал в детски градини и ясли са поставени в ситуация на висок риск от заразяване с възможни тежки последици и летален изход за тези от тях, които са с хронични заболявания и/или на сериозна възраст. Единственото средство, предпазващо ни от вируса към момента, са маските, носени във всички закрити помещения. Уверени сме, че животът на преподавателите и рисковите ученици е по-ценен от евентуалното неудобство от носенето на маски. Вярваме, че никой няма право да поставя учители и ученици с хронични болести на риск от заразяване и смърт. Това противоречи на изискването за безопасни условия за труд и учене. И граничи с цинизъм. Носенето на предпазни средства е задължително във всички затворени пространства. Училището не трябва да прави изключение.

-          Осигуряването на безопасно разстояние е невъзможно предвид квадратурата на учебните стаи. Настояваме за осигуряването на предпазни прозрачни прегради за учителите и децата в рискови групи.

-          Според учените Ковид-19 е въздушно-капкова инфекция, която се предава бързо и лесно в затворени пространства включително чрез аерозоли – чрез вдишване на един и същи въздух в затворено помещение. Настояваме за качествени апарати за обеззаразяване на въздуха в учебни заведения и детски градини. Случаите на тежко болни и починали деца в световен мащаб растат и само със сигурни предпазни средства за всички можем да спасим живота на нашите учители и деца.

-          Преразглеждане на решението да не се поставят учители под карантина. Считаме за крайно опасно и необмислено решението учители, преподаващи в горен курс, да не бъдат поставяни под карантина при контакт със заболял ученик, а да продължат да работят с останалите класове, с което да предадат вируса на още паралелки и колеги.

-          Използването на споделени работни материали създава опасност от предаване на инфекцията.

Българският преподавател е високорискова група – голям е процентът на педагозите над 50 години с едно или повече хронични заболявания. Задължителното присъствено протичане на учебната година без изключителни мерки за сигурност, които не се предвиждат, е животозастрашаващо за много от тях. При по-голям брой заболели учители, подложени на дълго лечение, образователният процес ще бъде застрашен, а протичането на учебната година – невъзможно. Наясно сме, че не е възможно осигуряване на заместващи учители в  пълен мащаб, тъй като страната ни не разполага с достатъчно кадри.

Предвид всичко гореизложено настояваме за възможност възрастни и хронично болни преподаватели да избират начина на преподаване – онлайн или присъствено и възможност да се възползват от ранното пенсиониране при условията на редовното. Предлагаме сформирането на класове от деца с хронични болести и от семейства с рискови възрастни в тях, които не желаят да посещават присъствено училище. Същите могат да бъдат обучавани онлайн от учители от застрашените групи, заявили нежелание за присъствено преподаване. Предвид типа обучение – онлайн - не е значимо дали децата са от същия град, или от множество различни градове. Вярваме, че с усилията на родители, деца и учители, избрали ДО, подобна организация е възможна и успешна, гарантираща качествено преподаване и отлични резултати.

Настояваме за безопасни условия на труд и образование във всяко българско училище и университет, осигурени предпазни средства висок клас за работа във високорискова среда, дезинфектанти за лична хигиена и прочистващи въздуха апарати, предпазни прозрачни разделители за педагогически персонал и деца в рискови групи, ограничаване на достъпа на външни лица до сградите, измерване на температурата на входа на учебните сгради, безплатни тестове за учители и семействата им в случай на заразен в съответното училище.

Недостигът на преподаватели в България е осезаем. Съхранявайки здравето и живота им, ние съхраняваме образователната система и възможността да има учебен процес. Същият ще бъде невъзможен без преподавателите ни!    

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Валентина Стоянова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...