Подписка с искане за изграждане на детска площадка и обезопасяване на площада в с. Граматиково

Граматиково и до днес си остава най-голямото село в Странджа, въпреки че постоянните му жители не са вече толкова много, както преди години. Селото е живо, защото деца и внуци се връщат тук при всяка възможност за почивка от училище и работа. Децата са нашето бъдеще и ние трябва да правим всичко, за да им осигурим безопасна среда, в която да се развиват.

Тази подписка е с искане за:

1. Изграждане на детска площадка в с. Граматиково, като може да давате предложения къде е подходящо според Вас тя да бъде позиционирана. Има възможност средствата за изграждането й (10 000 лв.) да бъдат предоставени изцяло по програма от ПУДООС, по която Община Малко Търново да кандидатства.

2. Поставяне на маркировка на площада на селото, предупредителни знаци и легнали полицаи - на площада се събират да играят всички деца и е наложително да има означения, защото опасност от произшествие се създава от четирите посоки, от които се задават автомобили. Съответно, при липса на горните показатели, шофьорите не съобразяват нито скоростта, с която се движат, нито откъде точно да се придвижат, за да не блъснат някого.

Тази подписка ще бъде внесена в Община Малко Търново от Кметството на с. Граматиково с предложения къде може да бъде изградена детската площадка, къде да се поставят знаците и легналите полицаи.

Подпишете и нека заедно създаваме бъдеще за своите деца!