ЗА РАВНИ УСЛОВИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННА И МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ

С настоящата петиция ние търговците на едро на напитки-представители на традиционната българска търговия изразяваме общото си негодувание срещу дългогодишната практика на производители и вносители на напитки, изразяваща се в прилагане на  неравностойни  търговски условия  в ущърб на  нас – техните дистрибутори и нашите клиенти в сравнение  с  търговските вериги за храни и напитки, имащи значима пазарна сила.

Регулярно в търговските вериги се извършват промоции на различни продукти, които се продават на цени на дребно за краен потребител, които са по-ниски от цените на едро, на които производители и вносители на напитки доставят същите на  нас -търговците на едро. Това се случва с подкрепата на  производителите и вносителите на напитки, без която търговските вериги не биха могли да предложат продуктите на цени за краен потребител, които са по-ниски от доставните  цени на едро, които се прилагат спрямо нас- дистрибуторите.

Тази практика има нарушаващ конкуренцията ефект в ущърб на нас дистрибуторите, като вреди не само на  нашите бизнеси, а и на нашите клиенти. В каналите за разпространение на напитките чрез дистрибуторски мрежи не се предлагат еквивалентни кампании или промоции, което ни поставя в неравностойно положение в сравнение с търговските вериги.

Продължаването на тази практика , без въвеждането на адекватни и компенсиращи неравностойното положение на търговците в дистрибуторските канали мерки, може да доведе до затваряне на редица предприятия от бранша на дистрибуторите на напитки, както и на нашите клиенти – търговци на дребно, което би имало осезаем негативен социален, фискален и икономически ефект.

Следва да се обърне внимание и на последиците в изкривяването на пазара, при което за търговците на едро е по-изгодно да купят стоките, включени в промоционална кампания, от  съответната търговска верига на дребно вместо от производителя или вносителя й.

С настоящата петиция настояваме компетентните държавни органи да извършат нужните  проверки и да установят дали посочените практики са в съответствие с конкурентното и данъчно законодателство, а в случай на констатирани нарушения да приложат предвидените в законите мерки за преустановяването им. А,ако действащите закони позволяват подобни неравностойни търговски условия спрямо икономически по-слабите и даващи допълнително конкурентно предимство на търговските вериги, които и иначе разполагат със значителна пазарна сила, то да бъдат приети нужните за преустановяването им законодателни промени.

Апелираме производителите и вносителите на напитки  да преустановят  прилагането на неравностойни търговски условия в ущърб на търговците на едро и даващи конкурентни предимства на търговските вериги, като въведат адекватни и еквивалентни мерки в подкрепа  на конкурентоспособността на дистрибуторските канали за разпространение на стоките им.


СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ПИВО, НАПИТКИ И БУТИЛИРАНА ВОДА    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ПИВО, НАПИТКИ И БУТИЛИРАНА ВОДА да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook