ПРОМЯНА В ЗАКОНА за родителските права на биологичния баща

Към момента закона гласи, че биологичния баща може да претендира за бащинство до година от раждането на детето, след този срок няма право да претендира за родителски права над детето си по никакъв повод. Става дума за случайте, когато в момента на раждането на детето майката има вече сключен брак с друг човек. В закона може би е предвидена превенция на вече съществуващото семейство на майката.

Биологичния баща може да е бил възпрепятстван по различни причини или дори да не знае, че е станал родител. Определения срок със закон е неправилен и дори нелогичен.

Възможно е майката на детето от години да не живее със съпруга си или да се разведе с него след раждането на детето, но това не влияе на правото на биологичния баща да гони правата си като родител.

Петицията има за цел да даде правото на биологичния баща да придобие родителски права над собственото си дете и да участва активно в отглеждането и възпитаването му. Особено в случайте, когато:

● Майката трайно е преустановила съвместния си живот с човека който е баща на детето по документи.

● Вече се е развела с него.

● Въпросния не полага необходимите грижи за отглеждането на детето.

● Детето изобщо не го познава.

В тези случай да се налага забрана на биологичния баща, да бъде такъв и да има родителски права над собствената си плът и кръв е нелогично и неправилно.

Правото за придобиване на родителски права в подобна ситуация, трябва да бъде задължително тясно свързяно с обстоен доклад на социалните служби.

Интереса на детето винаги трябва да е на първо място. А в интереса на детето със сигурност попадат както майката, така и бащата. 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Boris Georgiev да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook