Да защитим Централния дом на архитектите!

Това е протестна петиция против отдаването под наем на помещения в Централния дом на архитекта в София. Моля, отделете малко врeме за да изкажете своето мнение. Така или иначе сме завързани в къщи. Поради пълна манипулация и следствие незаконосъобразното решения на Управителният съвет на САБ /работещ с намалена софийска квота, тъй като следващите колеги по гласове от ОС не бяха допуснати веднага да заемат местата си в УС/, гласува това решение с пълно неглижиране на над 1000 души софийски архитекти, на които се отнемат пространствата за осъществяване на тяхната дейност. Бяха подписани възражение, протестно писмо и жалба от всички председатели на дружества на Обединение „ССА” /29 бр./ и дружества „Синтез, интериор и дизайн” и „Кольо Фичето”, които представляват тази колегия и абсолютно противоуставно трите горецитирани документа бяха отхвърлени с пренебрежение, без да се разгледат в УС.   В същото време САБ разполага с други свои помещения, които могат да се предложат /също на централни улици/:

·       Офиси /бившето дизайнерско бюро и книжарница/ на ул. „Кирил Видински”, до ресторанта  „Под липите”, които в момента са без  „наематели”, а като квадратура отговарят на искането от страна на Централното ръководство на КАБ.

·       Партерно ниво на ул. „Оборище” /отдадена под наем на Банка за земеделски кредит преди години/ - в момента - фризьорски салон. Площта и на този обект отговаря на исканията на Централното ръководство на КАБ.

С надеждата да успеем да запазим творческия смисъл на нашата организация и достолепната визия на сградата, където се помещава САБ, откакто е създаден и се поддържа с парите на колегията, МОЛЯ за вашата подкрепа! Ние, всички, там сме съсобственици.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Майя Бужашка да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook