Националната телефонна линия за ДЕЦА да не се управлява от Анимус

Понастоящем Националната телефонна линия за ДЕЦА 116 111 се управлява от Фондация "Асоциация Анимус" след спечелен конкурс по Закона за обществените поръчки. Договорът изтича през февруари 2020 г.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА С ФОНДАЦИЯ "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС".

НИЕ СМЕ ПРОТИВ УПРАВЛЕНИЕ НА 116 111 ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ (НПО).

Можете да изпратите становище и до:

МТСП mlsp@mlsp.government.bg

ДАЗД sacp@sacp.government.bg

Законопроект.jpg


БРЦК - Разбунена София    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам БРЦК - Разбунена София да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...