За въвеждане на химическа кастрация като наказание за блудство и изнасилване

За въвеждане на химическа кастрация  като наказание за блудство и изнасилване,създаването на анонимен регистър на изнасилвачи и педофили и отпадане на съкратено съдебно производство

До Председателя на Народното събрание на Република България;

До народните представители в  44- то Народното събрание на Република България;

До Омбудсмана на Република България;

До Председателя на Върховния касационен съд; До Председателят на Върховния административен съд;

До представителите на медии в  Република България

 

Електронната подписка е с искане за внасяне на промени в Наказателно Процесуалния Кодекс на Република България в  Раздел VIII. Разврат, а именно въвеждане на химическа кастрация и отпадане на съкратено производство при престъпления като блудствени действия или съвкупление с лице, независимо от възраст и пол, извършени чрез употреба на сила или заплаха и създаването на регистър на осъдените педофили и изнасилвачи.

В Конституцията на Република България Чл. 29. е записано: „ Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.“

Престъпления срещу личността винаги са съществували, нанасяйки на потърпевшите непоправими вреди, физически и най- вече емоционални ! Споменът от преживяното преследва жертвите до последен дъх, често съсипвайки психиката и личния им живот, в едно с този на техните близки. Желанието на всички нас, граждани, родители и жертви е тези нечовешки, зверски деяния да бъдат сведени до минимум .Считаме, че това е възможно чрез превенция ,заплаха от наказания и най-вече изтърпяване на по-строги такива.  Проблеми в обществото възпрепятстват задържането и осъждането на лица извършили гореописаните престъпления, като най- често това са отказът на жертвите да разкрият случилото се, поради срам и страх, липсата на достатъчно средства за разкриване на престъпните действия и най- вече натовареността на съдилищата, съкратеното съдебно следствие, при което присъдата се редуцира с 1/3 , корупция и неадекватни за силата на престъплението присъди. Намираме сегашните внедрени от закона наказания за крайно безрезултатни и неработещи .

Ето защо за нас, долуподписаните санкция като химическата кастрация би било от една страна възпиращо средство за бъдещи престъпления и от друга , наказание равняващо се на степента на деянието.  Данните на Националния статистически институт за 2018г. за резултатите при дела в Раздел VIII. Разврат  , не чертаят оптимистична картина на справедливост за извършените злодеяния.                                                

 - Разврат (чл. 149 - 159) 270  - от тях:

- Блудство (чл. 149 и 150) 92 

- Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 66 

- Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 38 

- Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 19 

Цифрите говорят сами!

Много често при подобни случаи извършителите се възползват от съкратено производство и след няколко години излизат на свобода за да посегнат отново.Според нас, съкратеното съдебно производство набляга на финансовата част във входа на съдебното преследване, а не на същинското налагане на наказания, което налага неговото отпадане от Наказателния закон. Процентът на рецидив след излизане от заведенията за наказания е твърде голям. Причини за това са  вътрешните затворнически правила за отплата и натрупването на гняв, желание за мъст, психични заболявания , както и невъзможността да бъде овладян животинският нагон.

Оповестените последните години случай на зверски посегателства като случаят на Виктория Маринова от Русе, изнасилена и убита от циганин, 23-годишната жена изнасилена и ограбена от алжирец  до Конната база в София, изнасиленото и пребито непълнолетно момиче от с. Хайредин, община Козлодуй, изнасилената и душена от циганин  в хотелската си стая, спяща 24-годишна жена, бившят учител по музика в Казанлъшко училище, който системно изнасилвал 13 годишната си дъщеря., 15 годишно момиче от Разград, която също насилвана от баща си, изнасилената и убита от 18 годишен циганин , 70 годишна жена от с. Бяла Черква и още и още , разгневиха до краен предел нас гражданите и повдигнаха въпроса за химическата кастрация като санкция за такива скотски деяния. Кастрацията бива два вида; оперативна или физическа , изразяваща се в премахване на полови органи и химическа. Химическата кастрация по- лека и по- хуманна от оперативната, поради своята обратимост.

Самият процес на рестрикция  на неконтролируемото влечение се състои в инжектирането лекарства, които спират функционирането на половите жлези, намалявайки либидото, сексуалната активност и агресията.

По своята същност химическата кастрация не е нищо повече от хормонално лечение, каквото се провежда в етапите по смяна на пола.

Въведеното наказание  в страни като Аржентина, Австралия, Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Молдова, Естония, Индия, Индонезия, Израел, Нова Зеландия, Русия, и осем щата на САЩ, доказва своята ефективност. По данни от статистически проучвания в тези страни , след първо извършено престъпление, вероятността за второ пада от 75% на 2%. Наблюдавани са случай на  доброволно подлагане на химическа кастрация от мъже привлечени от деца, което говори за резултатността и цивилизоваността на интервенцията.

Тук ще допълним и необходимостта от създаването на регистър на педофили и изнасилвачи. Чрез подобна база данни всеки осъден за сексуално престъпление ще бъде следен и въздържан от повторно посегателство, особено що се отнася до деца и достъпа на такива хора до тях във физически или интерактивен аспект.

След казаното до тук ние, граждани, родители и жертви, настояваме за незабавното обсъждане и приемане на предложените от нас промени в Наказателно Процесуалния Кодекс на Република България, а именно : химическа кастрация ,отпадане на съкратеното съдебно производство и създаване на регистър на осъдените изнасилвачи и педофили.

Искаме ние и нашите деца да живеем без страх!  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Цветелина Илиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...