ПРОТИВ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ В ГРАД СОФИЯ И ПО СПЕЦИАЛНО ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА БУС ЛЕНТИ ПО БУЛ. БЪЛГАРИЯ

ДО СТОЛИЧНА ОБЩИА   
https://www.sofia.bg/   
ДО МВР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ    
https://www.mvr.bg/opp   
ДО ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТ СОФИЯ   
https://www.sofia.bg/transport   
ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА     https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia    
ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ     https://www.mtitc.government.bg/         
И
 ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ    
http://www.europarl.europa.eu/portal/bg    

П Е Т И Ц И Я      

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УПРАВЛЯВАЩИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА, КАКТО И КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

Настоящата петиция подавам като гражданин, жител на столицата на Република България- град София и като част от общността на Европейски съюз, като намирам абсолютно неправомерно да се извършват промени в начина на живот на гражданите и да се влияе незаконосообразно на качеството на движение, като извършваме разходи за видеоконтрол, които далеч не са оправдани. Липсата на всякаква компетентност от страна на властимащите и приемането на становища и решение от граждански сдружения, като "Спаси София", които определят правила и чрез промените, които налагат, подпомагат определени частни интереси и влошават движението по градските булеварди, директно оказват влияние на въздуха на столицата ни. Неангажираността на КАТ и отговорните органи с подобряването на движението прави все по-голямо впечатление с разрастването на София и увеличаващият се брой коли в нея.  

Аргументите ми в тази насока са следните:                

Практиката в повечето страни в Европа показва увеличаване на броя на лентите за движение, а в България – град София, те видимо се намаляват последните години. Давам за пример ул. „Г.С. Раковски", която винаги е била двупосочна посока център от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Васил Левски“ , за да може да се оттича движението по-бързо. Единствено в отсечката ѝ от площад „Славейков“ до ул. „Хан Аспарух“ тя беше в една лента в двете посоки. Днес успоредно на пешеходни зони и други неуредици, вие направихте две тотално неефективни велоалеи по ул. „Г.С.Раковски“, които отнеха възможността автомобилите да се движат в две ленти. В последствие се направиха допълнителни „бус ленти“ по продължение на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на място на което отново е напълно безмислено да се ограничава потокът на коли, при положение, че години наред се разглеждат варианти за разширяване на този булевард. Последва и нанасяне на „бус лента“ от НДК до бул. „Гоце Делчев“ по продължение на бул. „България“, което вече показва тотална некомпетентност от страна на прилагащите закона и това, че те не разбират нуждите на столичани. Държа да подчертая, че мнението на разни организации за опазване на зелените площи във връзка с мръсния въздух, пряко свързани с движението покрай канала – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и принуждаването на обществото да ползва градски транспорт, не водят до позитиви за качеството на въздуха, който ежедневно дишаме, тъй като създадените задръствания причиняват много повече вреди. Също така искам да отбележа, че не дизеловите автомобили са причина за замърсения въздух, а съвсем други изгарания от предприятия, които се случват в нощната фаза на деня, както и липсата на контрол при проверка на ГТП върху по-старите автомобили и изгаряните от тях газове. В последните над 60 години столицата не е подобрила съществуващите си булеварди, а докато това стане, вече всички ще караме електромобили или други екосъобразни средства.        

От друга страна, гражданите на столицата не сме видяли подобряване на светофарните уредби и тяхното времево разпределение и сигнали. Липсват множество разрешавания на десен завой, докато никой друг не застрашава неговото изпълнение. Законът за движение по пътищата е написан, така че да не служи в полза на пряката сигурност на движещите се по пътя. В него е записано, че при извършване на маневра завиване, водачът е редно да спазва най-късата траектория на движение и да не променя лентата си на движение, при поставената маркировка на бул. „България“ и допустима скорост от 70км.ч., „бус лентата“ при извършване на завой от булеварда по ул. „Нишава“ например, всеки движещ се в средната лента трябва да набие спирачки до 20км.ч. и да се съобрази с всички други участници в движението. Респективно всеки, включващ се в движението, трябва да засече перпендикулярно движещите се в средната лента, с което водачите стават уязвими на директен удар във вратата. В цял свят се правят максимално дълги отсечки за престрояване и за ускорение, защото само, когато сме успоредни на движението, можем да използваме страничните и задно огледала по предназначение.           

На повечето места маркировките са грешни – те не позволяват на водачите да се престроят и да извършват безопастно маневри за излизане от булеварда. Зоните, в които е разрешено промяна на лентата върху „бус лентата“, са така маркирани, че ограничават правото на шофьора да завие от лента в лента. Това не е така само на бул. „България“. Ако погледнем бул. „Цариградско шосе“, то ще открием, че след 7-ми километър посока колелото на 4-ти километър имаме повече от 1 прекъсване на „бус лента“ с пунктир, при което водачите предприемат маневра за изнасяне към локалното за кръговото движение, но след няколко метра жълтата линия за „бус лента“ отново става плътна и водачите не могат да се върна вляво, тъй като движещата се колона не им позволява.                

От Столична община преправиха тунела на НДК, но прекалено много време ни лишават от най-ефективния градски транспорт – релсовият. Той е такъв поради две причини – първо се движи по регламентирани трасета, второ не трови с газове атмосферата. Въпреки, че СО премахва подобни жизненоважни за обществото трасета на трамвая, се внедряват и още по-нелогични проекти, като въвеждането на тролейбус на бул. „Фр. Нансен“, което противоречи на еднопосочната организация на движение около НДК. Години наред хората се мъчат да облекчат движението в центъра, а сегашните управници единствено създават нови проекти, които не са предварително съгласувани с местните граждани, живущи в засегнатите квартали.

Обосновка:

Трябва да бъде напълно ясно, че подобни проблеми се използват от служителите на КАТ, за да се издават фишове и актове и нито един от служителите не си е направил труда, отивайки на работа, да подаде рапорт, че може да подобри обстановката за движение. Също така, не се отделят достатъчно средства за подобряване безопасността на движещите се коли, като се поставят адекватни знаци и маркировка. Години наред на отбивките на „Околовръстен път“ посока център и други, липсва стрелка за опасен завой, както и обезопасяваща защита (тип водна или друга). Определено изложената тук позиция излага обективни факти против работата на органите на КАТ и управлението на Столичната Община, която изисква от гражданите да подават ежедневни сигнали за нередности. Толкова години СО не може да наложи на „Център за Градска Мобилност“ да репатрира неправилно паркираните автомобили, също така органите на КАТ не могат да пишат фишове ежедневно на неправилно спрелите автомобили по главни булеварди – например бул. „Черни Връх“. Приемам за абсолютно недопустимо дружество като „Център за Градска Мобилност“, което е многократно преименувано и осъждано от граждани, да продължава да се грижи единствено за стопанисването на паркоместа, които се обезпечават от средствата на данъкоплатците на тази столица. Ние плащаме всички плочки, тротоарни и други ремонти и след това ни таксуват допълнително, че търсим място с часове, а автомобилите, които пречат на нормалното движение по улиците, си остават.             
От друга страна, въвеждането на „бус лента“ единствено улеснява движението на автобуси, които превозват средно по 40 човека, а автомобилите, които не могат да ползват лентата за движение в рамките на 1 минута, са далеч повече от 40. Тоест, обслужвайки нуждите на частни фирми, които имат договори със СО и техните графици, вие принуждавате населението на град София да се съобразява с тях. След като имаме фактическа обстановка е редно всички тези фирми да се съобразяват напърво време с нея и да увеличат броя на шофьорите на градски транспорт, техните възнаграждения поради стреса, който преживяват, както и да увеличат броя на колите, които обслужват съответните линии. Чрез изграждането на неприкосновени трасета за автобуси във вече презастроени квартали поради липсата на стойностен главен архитект през последните 40 години не е основание за доунищожаването на възможностите на столицата да се справи с увеличаващия се брой жители. Подобно неблагоразумно решение беше промяната на бул. "К. Величков", който въпреки натовареното движение, успяваше да се разтоварва сравнително бързо, благодарение на шофирането върху трамвайните релси. Вярно е, че автобусите също бяха вкарани в централната ос, но прехвърленото натоварване върху съседни улички и булеварди не помага на живеещите в тези квартали. Вярвам, че има една не малка група хора, които са щастливи от факта, че могат да се предвижват по-бързо с градски транспорт, но това не трябва да става за сметка на други хора, които са значителна част от динамиката на града, и подобни решения да влиаят пряко негативно на стрес, замърсяване на въздуха и безопасност.


Искаме съдействие за:

Премахване на всички „бус ленти“ в столицата и въвеждането на такива в определени зони след обществено обсъждане. Премахването на всички камери за наблюдение на „бус лентите“ и поставянето им на опасни кръстовища и натоварени зони на движение. Приемането за невалидни на всички наказателни фишове и постановления на водачи, съставени от органите на КАТ на водачи, които се стремят да се предвижват по-бързо и използват „бус лентите“ за движение с личните си автомобили. Принуждаването на група хора да следват европейски практики, без предварително да е обсъден и решен вече съществуващ проблем, води до възникването на други, още по-натоварващи София, обстановки.


Александър Геренски    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александър Геренски да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...