Да защитим село Сан Стефано – водата от години е отровена!

На 60 километра от Бургас живее късче жива история, което може скоро да изчезне от картата на България.
Най-ранните материални следи в землището на селото са от ранножелязната епоха. Северно от Сан-Стефано има тракийски могилен некропол, около който има антично селище. Днес тук живеят около 90 жители, които са изправени пред избора да напуснат или да останат с риск за здравето и живота си – защото водата е опасна и негодна за пиене, миене и поливане. Нитратите в нея превишават над 20 пъти допустимите норми. Съдържанието на болестотворни бактерии също е многократно над безопасното. При 8 от общо 12 показателя за годност на водата се наблюдават недопустими отклонения.
Отправяме апел към властите да се изгради водопровод в селото и то да бъде водоснабдено от незамърсен източник!
Досега правихме многократни опити да решим проблема, но без резултат.
Помогнете да запазим с. Сан Стефано! Нека не оставяме разрухата да го погълне! Сред нас има млади хора, които са готови да му вдъхнат нов живот, но при сегашните условия не могат да го направят без риск за себе си и децата си.
Оставаме с надежда гласът ни да бъде чут!