За правото на живот и здраве за всеки българин и бъдеще за децата ни

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ 2019

 До Българската общественост, Президенство, Правителство, Народните представители в 44 ОНС, Омбудсман на Р. Българя, Българска Православна Църква.                                                                        

Скъпи сънародници,

Поводът за това Обръщение и Петиция за здраве към Вас и към властимащите бе трагедията на хората, чакащи и недочакали белодробни трансплантации. В последните дни медиите оповестиха новината, че проблемът е решен, че има сключен договор с клиниката във Виена, с ангажимент за трансплантиране на 5 болни годишно, че наши екипи ще се обучават и през далечната 2021 г. ще започнат да извършват трансплантации у нас. Тук сме да Ви кажем, че проблемът категорично не е решен, нито този, нито множество други заложени в годините проблеми, които струват живота и здравето на гражданите на Р. България и обезкървяват народа ни. Исконно конституционно право на всеки български гражданин е да получава здравна помощ, закрила и грижа от правителството и здравните институции, създадени в негова услуга. Какво се случва у нас? Защо в Европейска България умират всеки ден хора, а други, с тежки животозастрашаващи състояния и заболявания се скитат немили недраги, търсейки помощ навън, откриват сметки за дарения, дори сменят гражданството си за да усигорят живот на най-скъпото – децата си. Къде е българската държава?! 

Равносметката към момента:

- Нито една белодробна трансплантация не е извършена от началото на 2017 год.; 15 чакащи в страдания и безизходица пациенти, от кои 5 вече не са сред нас. Същата съдба грози всички пациенти, които чакат трансплантации на бъбреци,черен дроб и сърце, голяма част от които са деца;

- България е в демографска криза, надминаваща и най-мрачните прогнози на НСИ. Българското население се топи като свещ...

- България е с ниво на детска смъртност два пъти по-високо от средното в ЕС. У нас умират 6,5/1000 живородени деца, спрямо 3,6/1000 в ЕС;

- Новородените през 2018 год. са с 8% по-малко спрямо 2017 год. на фона на обща смъртност за страната 15,5% (2017 год);

-  По данни на Евростат 42% от смъртните случаи през 2016 г. у нас са могли да бъдат предотвратени при добра организация на здравеопазването;

- Държавата я няма в грижата за живота на хората с тежки животозастрашаващи състояния и заболявания, които не могат да бъдат овладяни и лекувани у нас;

- Гражданите на Р. България са лишени от конституционното си право на равнопоставен достъп и лечение в системата на здравеопазването;

- Устройството, законите и наредбите в здравната ни система не защитават интересите на гражданите и медиците на Р. България: Въведени са лимити за консултации със специалисти, за образна диагностика, лабораторни изследвания и рехабилитация в доболничната помощ и „финансирани бюджети“, ограничаващи приема на хора, нуждаещи се от хоспитализация в болниците;

- Въведени са негласни разпоредби за орязване на % нетрудоспособност на хора с необратими тежки заболявания и увреждания, а други, без заболявания, си купуват ТЕЛК решения с максимален процент нетрудоспособност, като получават пенсии на гърба на болните хора и на нас, данъкоплатците;

- Все повече ескалира и взема жертви проблемът, свързан с универсалното здравно покритие, липсата на специалисти, експерти по медицински грижи (медицински сестри), цели специалности;

- Университетските и специализираните  държавни болници, стълбът на здравеопазването, както и държавните болнични заведения като цяло, са недофинансирани, постоянно търпящи финансови санкции; лекарите и медицинския персонал работят при огромно натоварване и неблагоприятни условия на труд и заплащане.  

-  Здравните заведения и специалисти са струпани в големите градове. Хората от отдалечените райони на страната и малките населени места масово са лишени от достъп до лечение и здравна грижа;

- По данни на СЗО от 2018 г. процентът на формално доплащане от страна на пациентите у нас за: лекарства, медицински консумативи и дейности в болниците, които се заплащат частично или не се заплащат от Здравната каса, е 44,2% и е пъти по-висок от средния за ЕС. В действителност, този процент е много по-висок. Това се случва в най-бедната страна в Европейския съюз!

- Има оставащи нерешени трудово-правни проблеми за хората със социално значими заболявания;

- Има заболявания, едно от които е лаймската болест, които специализирани здравни институции неглежират, не диагностицират, не лекуват, като по този начин обричат хиляди пациенти на тежки автоимунни заболявания и страдания, както и търсене на скъпо струваща медицинска помощ извън страната. Но колко от тях биха могли да си го позволят?

Пълният текст на Обръщението до властимащите, можете да прочетете на линка към страницата на фондация „Множествена склероза – не си сам“:  nesisam.org

https://nesisam.org/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8/

В знак на несъгласие с държавната политика и организация на здравеопазването в Р. България, ние, представителите на пациентски и неправителствени организации, на хора от здравеопазването, на благотворителни и обществени организации и гражданите на Република България, се обръщаме към Вас, представителите на властта. Спрете с потъпкването на исконното конституционно право на всеки българин, на равнопоставен достъп до здравеопазване и здравна помощ в България. Имайте милост над българските деца и народ! Нека никой гражданин на Европейска България да не умре повече заради бездействието, бездушието, липсата на воля и най-вече на отговорност и човечност у тези, от които зависи това.

Имайте страх от Бога!  

 

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ 2019

                                                                                                                                 Нашите искания са за:

1. Осигуряване на финансиране, Национална стратегия и мерки за бързо и трайно решение на проблема с трансплантациите на Национално ниво.

2. Кандидатстване за пълноправно членство в Евротрансплант;

3. Сключването на договори с клиники за трансплантации извън България да се превърне в държавна политика;

4. Сключване на договори за извършване на трансплантации у нас от специализирани чужди екипи, докато бъдат обучени български специалисти и създадени български екипи (прилагане на Румънския опит);

5. Финансиране на обучението на наши специалисти за усвояването и въвеждането у нас на иновативни техники и доказали ефективността си чужди клинични практики, непопулярни у нас;

6. Осигуряване от НЗОК на средства за провеждане на адекватен по продължителност и грижа постоперативен период за трансплантираните болни;

7.  Спешно осигуряване на финансиране и условия за пълноценна работа на фонда за лечение на деца, фонда за лечение в чужбина, агенцията по трансплантации, агенцията за закрила на детето; националния регистър на новородените;

8. Огласяване сред обществото на изменения и допълнен закон за трансплантациите от 31.12.2018 год., особено частта, касаеща дарението на донорски органи; Спешно изработване на Национална стратегия и организация в здрвеопазването за овладяване на детската смъртност;

9. Спешно изработване на стратегия и организация в здравната мрежа за намаляване на предотвратимата смърт;

10. Спешно изработване на стратегия за оптимизиране организацията на здравната помощ и услуги. Финансиране и въвеждане на достъпни нови техники и методи за ранна диагностика и ефективно лечение на заболявания и животозастрашаващи състояния, чието лечение не се прилагат у нас, или достъпът до него е ограничен;

11. Спешно изработване и финансиране на мерки, насочени към задържане на новозавършилите медици у нас, стимулиране на специализацията им и реализацията им в България;

12. Осигуряване на достойно заплащане и условия на труд за медицинските сестри с цел връщане интереса към професията и обезпечаване на нарастващата потребност от специалисти по здравни грижи както в болниците, така и в детските заведения;

13. Премахване на лимитите в болничната и доболничната помощ;

14. Във връзка с универсалното покритие, създаване на равномерно разпределена и ефективна система на здравеопазване в цялата страна, така че, болните, дори и от най-отдалечените части от страната, да могат да получат нужната обща и специализирана медицинска грижа и лечение;

15. Разкриване на държавни хосписи за долечение на болни след инсулт и инфаркт и за хора с тежки следоперативни състояния, както и на държавни центрове за палиативни грижи, за хора с напреднали тежки онко-заболявания и др. страдания;

16. Финансиране и организиране на държавни центрове за психологическо консултиране и лечение на хора с психиатрични, психосоматични, неврологични и невродегенеративни заболявания. Връщане на клиничните психолози в болничните екипи;

17. Разкриване на нови държавни домове за възрастни хора и хора с увреждания;

18. Осигуряване на достъп до безплатно, за сметка на държавата, амбулаторно и болнино лечение на социално слабите хора, както е в целия нормален свят;

18. Финансиране разкриването на специализирани диагностични и лечебни центрове за специфични хронични, водещи до социално значими заболявания инфекции, като лаймска болест, например, както и за редки заболявания.(В Румъния има специализиран център за лаймска болест и българските здравноосигурени болни са принудени да търсят за своя сметка помощ там);

19. Актуализиране на Наредба №5 на МЗ от 1978 год., гарантираща закрила срещу уволнение на болни само с 6 социално значими заболявания. Тази наредба никога не е била актуализирана. Тя е неадекватна по отношение на съвременната дефиниция за социално значимо заболяване и е дискриминираща по отношение на хиляди пациенти. Болните с хипертония, множествена склероза, ревматоиден артрит, Паркинсонова болест, ХИВ и др. остават извън наредбата, т.е. са дискриминирани и уязвими;

20.Преустановяване монопола на Здравноосигурителната каса; Здравноосигурителните вноски да вървят след пациентите;

21.  Спиране на тенденцията за разкриване на нови частни болници, които имат голям принос за източване на Здравната каса, без да дават принадена стойност за здравеопазването ни като цяло;

22. Да се осигурят достойно заплащане и условия на труд за медицинския персонал в университетските болници и специализираните държавни болници, които предлагат най-висококвалифицираната здравна помощ и поемат най-тежките случаи в страната;

23. В условията на демографски срив, надхвърлящ и най-мрачните и песимистични статистически прогнози, да се стимулира задържането на българските младежи у нас, встъпването им в брак и раждаемостта с мерки от страна на държавата като:

-  Осигуряване на безлихвени кредити за обучение, които да се възстановяват след започване на работа;

- Предоставяне на възможност за безлихвени кредити за жилища на млади семейства;

- Премахване на таксите при раждане в държавните родилни отделения и поемане на всички задължителни изследвания по време на бременност от Здравната каса;

-  Предоставяне на еднократни помощи при раждане на дете, както и на детски надбвки за отглеждане на деца при социално слабите семейства, в размер, който би могъл да осигури достатъчно средства за пълноценно отглеждане на децата;

-  Подпомагане на всички млади семейства с финансова помощ за отглеждане на децата по време на майчинство;

- Разкриване на нови държавни детски заведения – детски ясли и детски градини, задоволяващи нуждите в цялата страна;

- Осигуряване на неонатолози във всеки град с родилно отделение, които да се грижат за опазване живота на новородените;

- Защита на българските деца от осиновяването им от еднополови двойки;

- Опазване на българското семейство, в частност деца, от инвазията на джендър идеологията на ниво училище и детски градини, чрез контрол и одобрение от МОН на всички учебни помагала, включително изработените от представляващи чуждестранни институции учебни заведения;

- Отхвърляне на Проекта „Национална стратегия за детето 2019-2030 год. „Всички права за всички деца“, с който се нарушават правата на родителите според Чл.47(1) от Конституцията на Р. България, както и исконните християнски ценности, свързани със семейството, родителството и най-добрия интерес на детето;

- Предоставяне на възможност и осигуряване на подготвени кадри за изучаване на вероучение във всяко учебно заведение от най-ранна детска възраст, което ще помогне за изграждане на християнски ценности и добродетели у подрастващото поколение.

51398329_2279002605680664_8874046231953801216_n.jpg

Внесена в институциите на 04.02.2019

 

Подкрепящи организации: Федерация „Български пациентски форум“, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, Сдружение "МС Свят", Асоциация „Общество и ценности“, Фондация "Приятели на България", Сдружение "Рома дестини", Фондация "Мост на любовта-България", Сдружение "Добро бъдеще и надежда", Фондация "Звезда на надеждата", Медицински център "Про Вита", Фондация "Верният настойник", Фондация "Балкански медиен прозорец", БХТВ, БАПЗГ


фондация "Множествена склероза - не си сам"; д-р Мая Стоянова; 0889202308; info@nesisam.org; София;    Свържете се с автора на петицията