За правото на живот и здраве за всеки българин и бъдеще за децата ни