Правото на семеен живот е гарантирано от чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ние искаме това право да е реално и изпълнимо, а не пожелателно и илюзорно.

safe_image.php_2.jpgЗа да стане правото на семеен живот реално и изпълнимо ние искаме спешна реформа на семейното законодателство, която да предвиди:

- Строги и ефективни мерки срещу РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ, обявяване на причиняването на родителско отчуждение за домашно насилие;

- Ефективни мерки за гарантиране на ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ за предаването на дете от родител на родител по постановен от съда режим на лични отношения;

- Постановяване при нужда на ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ за лични отношения светкавично от дежурен съдия.

- Оборима презумпция за #СПОДЕЛЕНО_РОДИТЕЛСТВО

- Създаване на възможност за оспорване на припознаване на дете от всеки, който има правен интерес.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Пламен Борисов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook