Правото на семеен живот е гарантирано от чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Ние искаме това право да е реално и изпълнимо, а не пожелателно и илюзорно.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook