ПОДПИСКА

Ние, долуподписаните български граждани, заявяваме своето категорично несъгласие с отговора на писмо от Община Благоевград, с което тя ни отказва да ни предостави необходимо  за нуждите ни помещение, намиращо се на  ул. Христо Смирненски № 5 ,ет.1, с настоящ ползвател Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи към Община Благоевград. С тази подписка искаме да бъде преразгледано взетото решение и настояваме да бъдат предприети мерки по предоставяне на исканото от нас  помещение, с цел развитие на Сдружение „МС Общество България“. Сдружението е на мнение, че е право в исканията си, тъй като помещението, което иска да приобщи за дейността си, не се използва функционално от сегашния си ползвател. В противен случай Сдружение  „МС Общество България“ не би си позволило да иска това от Общината и да желае по някакъв некоректен начин да ощетява децата, посещаващи центъра. Ние, долуподписаните български граждани, искаме и молим  Община Благоевград да не обрича на гибел  Центъра за психосоциална и физикална рехабилитация  на лица с множествена склероза, тъй като той обслужва около 60 човека за момента, и склони да улесни дейността на сдружението, като предостави нужния терен за неговото нормално функциониране, според изискванията на отговорните институции.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Биляна Петкова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...