20 000 за предприемчив безработен? Да, ама не!

До

Европейския парламент,

Европейския социален фонд,

Министерството на труда и социалната политика,

Министерството на икономиката,

Агенцията по заетостта,

Омбудсмана на България,

както и на вниманието

на

всички медии,

всички българи

 

ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО ЯСНОТА И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, КАКТО И ПРОТИВ НЯКОИ ОТ НАЛОЖЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО СА НИ ИЗВЕСТНИ ДО МОМЕНТА.

По повод участието ни в Компонент 1 на Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” и последващата евентуална възможност за кандидатстване /Компонент 2/ за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия имаме следните въпроси и възражения:

 

1. На първо място категорично се обявяваме против изискването кандидадите да подават своите бизнес-планове от името на новосъздадена фирма. На какво основание е поставено това изискване и от българска страна ли е то?

Възмутително е да се искат няколко стотин лева от джоба на безработните лица, които виждат в тази програма някакъв шанс за по-нататъшно развитие. Вместо това, те ще бъдат ограбени с последните си средства и в резултат на месеци очакване, накрая може да им бъде отказано финансиране от европейския фонд.

Ние настояваме кандидатите да създадат своите фирми едва след като бъдат одобрени по проекта! Обратното създава впечатление за поредната държавна схема, която удря по най-ниските социални слоеве на обществото.

 

2. Необходимо е също така да се даде повече и по-конкретна яснота по всички останали правила за кандидатстване, както и критериите за одобрение на проектите. Те, въпреки публикуваните първоначални указания, остават все така мъгляви и ориентировъчни, което от своя страна отново поражда съмнения.

Искаме ясно и точно формулирани правила, при които впоследствие възползвалите се от финансовата помощ, ще бъдат преследвани да връщат вложеното в развиването на своята дейност. Не сме против такива, а настояваме за прозрачност.

 

3. Защо, след като вече програмата е в ход, а нейното популяризиране в медиите беше така шумно и примамливо представено, все още няма официално обявени насоки и правила за кандидатстване по компонент 2 за финансиране на проектите?

 

4. Много от желаещите да стартират собствен бизнес, смятат, че първоначалната помощ в размер на 20 процента от цялата одобрена сума, която ще бъде отпусната, е недостатъчна. Поради това те разчитат по възможност да включат и средства на съдружник, който разполага със собствен капитал, но от указанията става ясно, че това не се разрешава. Какви са съображенията по тази точка и може ли тя да се коригира?

 

5. Защо в Бюрата по труда в повечето градове на страната никой не разполага с достатъчно информация по въпросите, които отправяме във връзка с програмата? Считаме, че е редно техен представител или специалист от Агенцията по заетостта да посети провеждащите се в момента курсове и да отговори на редицата въпроси, които вълнуват обучаващите се.

 

6. В публикуваните вече указания се говори за договор между одобрените за развиване на стопанска дейност и Агенцията по заетостта, но никъде не се посочва неговия срок. Нужна ни е яснота и по този въпрос.

 

7. Обучаващите се към момента в компонент 1, не са запознати и с още нещо, което ги тревожи. Могат ли те сред края на курсовете, докато подготвят своите бизнес проекти и след това, изчаквайки одобрението им, да работят на трудов договор? Това може ли да бъде причина за тяхното отпадане от програмата? Времето, което ще отнеме цялата процедура, не e никак малко и лишаването от доходи в продължение на месеци не само, че е сериозен проблем, а и ще спъне по-нататъшните възможности за успешен старт на самостоятелната стопанска дейност. Все пак целевата група на програмата са безработните и се надяваме, че това ще се вземе предвид от държавата.

 

Очакваме вашата реакция, която да е своевременна и адекватна, предвид необходимостта да се внесе яснота преди всеки от нас да започне да подготвя своите бизнес-проекти.

 

Преди всичко разчитаме на всички вас, не само засегнатите от конкретната програма, да подкрепите нашата протестна петиция, защото се касае за усвояването на средствата от еврофондовете! България вече стана печално известна, заради нередности, измами и липса на прозрачност и е крайно време да има промяна, както и най-после финансирането да стига до обикновения българин!

Бъдете активни и подпишете!