Край на безводието в Червен бряг! Компенсация на потребителите за липсата на вода и мръсната такава!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Мисля, че границата на търпението, с безводието в Червен бряг, прекрачи всякакви граници.

Потърпевши от липсата на вода сме не само жителите на града, но и представителите на бизнеса.

Близо два месеца чакаме късните часове за да се изкъпем с вода, с която според РЗИ, а и според ВиК дружеството е негодна за пиене. Факт, който може да констатира всеки един от нас, завъртайки кранчето на чешмата, от която потича, синя, жълта или кафява вода.

Безводието в Червен бряг продължава от близо месец и половина. Не е ясно тези т.нар. "аварии" до кога ще продължат, както и не е ясно как ще бъдем компенсирани като крайни потребители, плащайки си ПИТЕЙНА, ГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА, А ПОЛУЧАВАМЕ КАЛ, ако изобщо получим и такава.

Отговорните институции са Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Басейнова Дирекция "Дунавски район", които "контролират" монопола ВиК.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖНИ,

до края на този ден ще пусна ПОДПИСКА, която ще входирам в следните институции :

1. Окръжен съд гр. Плевен

2. Народно събрание

3. МРРБ

4.Басейнова дирекция "Дунавски район"

5. Омбудсман на Република България

Идеята на тази инициатива е жителите на Червен бряг ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат компенсирани за липсата на вода и за лошото качество на тази, която получават, в часовете, в които я има, а съда да наложи на ВиК гражданите да бъдат информирани и задължително КОМПЕНСИРАНИ при такава продължителна "авария". Не е редно да плащаме 2,50 на кубик вода, а да получаваме кал или нищо. 

Изграждане на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЕ И Т. Н.

Който желая да разпространява въпросната подписка може да се свърже с мен на лични съобщения.